“Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” yayımlandı. 08/06/2011

8 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 3  Haziran 2011 tarih ve KHK/641 sayılı “Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve  Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin Görevler başlıklı 2/d maddesi  ile “Kalkınma Planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi  için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve  işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak; kurumsal  kapasiteyi her yönüyle geliştirme amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak;  kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında merkezi uyumlaştırma ve  yönlendirme fonksiyonunu yerine getirmek” konusunda Kalkınma Bakanlığı görevlendirilmiştir.

İlgili Kanun Hükmünde Kararnameye erişmek için tıklayınız.

Tüm Haberler

Güncel Haber & Duyuru