Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)
Dönem: 2021-2025
Hazırlayan kuruluş: Hazine ve Maliye Bakanlığı