Anketler

Kamu idareleri politika oluşturma süreçleri ile stratejik plan hazırlama süreçlerinde katılımcı bir süreç izlemekte midir?

Kurum içi katılımı sağlamaktadır.
Kurum dışı katılımı sağlamaktadır.
Hem kurum içi hem de kurum dışı katılım sağlanmaktadır.
Kısmen katılımcı süreç izlenmektedir.
Hiçbir surette katılımcılık dikkate alınmamaktadır.

Sonuçlar

Kurum içi katılımı sağlamaktadır.
%32 - 21 oy
Kurum dışı katılımı sağlamaktadır.
%5 - 3 oy
Hem kurum içi hem de kurum dışı katılım sağlanmaktadır.
%22 - 14 oy
Kısmen katılımcı süreç izlenmektedir.
%26 - 17 oy
Hiçbir surette katılımcılık dikkate alınmamaktadır.
%15 - 10 oy

Diğer anketler