Temel Politika Belgeleri

Üst düzeydeki politika kalkınma planları, orta vadeli plan ve programlar, yıllık programlar ile sektörel ve tematik konularda hazırlanan strateji belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Üst Politika Belgeleri

Yürürlükteki üst politika belgeleri aşağıda sıralanmaktadır.

Kalkınma Planı Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan Yıllık Program
2019-2023 On Birinci Kalkınma Planı 2022-2024 Orta Vadeli Program OVMP Tavanları (2020-2022) 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
[Kalkınma Planı Arşivi] [Orta Vadeli Program Arşivi] [Orta Vadeli Mali Plan Arşivi] [Yıllık Program Arşivi]

Sektörel ve Tematik Strateji Belgeleri

Aşağıda sektörel ve tematik strateji belgelerinden güncel olanlara sıralanmaktadır. Arşiv için tıklayınız.