Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehber Taslağı Yayımlandı. 03/09/2018
Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehber Taslağı yayımlanmıştır. İlgili Taslak Rehber için tıklayınız. [Devamı]
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ Yayımlandı 03/05/2018
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara İlişkin Tebliğ Resmi Gazatede yayımlanmıştır. İlgili tebliğ için tıklayınız. [Devamı]
Yeni Kılavuz ve rehberler yayımlandı 27/02/2018
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (üçüncü sürüm) ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi ve Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Stratejik Planlama Rehberi yayımlanmıştır. İlgili dökümanlara ulaşmak için tıklayınız. [Devamı]
Yeni Stratejik Planlama Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26/02/2018
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yeni Yönetmelikle 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış; özellikle stratejik planların uygulanması, g [Devamı]
Onuncu Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluklar Tablosu Yayımlandı 11/01/2016
Onuncu Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programlarında yer alan politika ve eylemlerden sorumlu olan idareleri içeren tablo için tıklayınız [Devamı]
Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 08/11/2012
10. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu ilk toplantısı 7 Kasım 2012 tarihinde  Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilmiştir. Başbakanlıktan, başta Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları olmak üzere çeşitli bakanlıklar ile Sayıştay Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, mahalli idareler ve çeşitli üniversitelerden temsilcilerden oluşan Çalışma Grubunun amacı 10. Kal [Devamı]
"Mahalli İdarelerde Yönetişim ve Belediye Stratejik Planlarının İyi Yönetişim İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi" başlıklı tez çalışması yayımlanmıştır. 14/07/2011
"Mahalli İdarelerde Yönetişim ve Belediye Stratejik Planlarının İyi Yönetişim İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi" başlıklı tez çalışmasına erişmek için tıklayınız. [Devamı]
“Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” yayımlandı. 08/06/2011
8 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 3  Haziran 2011 tarih ve KHK/641 sayılı “Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve  Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin Görevler başlıklı 2/d maddesi  ile “Kalkınma Planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi  için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve  işleyişlerinin iyileştirilm [Devamı]
“Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Projesi”nde kamu kurumlarına yönelik eğitmen eğitimi düzenlendi. 23/02/2011
Müsteşarlığımızın ana faydalanıcısı olduğu ve Birleşik Krallık Stratejik Program  Fonu hibesiyle Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesince sürdürülmekte olan “Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Projesi” kapsamında,  Müsteşarlığımız çalışanları ve 15 kamu kuruluşundan stratejik planlama birimi  temsilcilerine katılımcılığın nasıl sağlanacağı konusunda eğitim düzenlendi. “ [Devamı]

1 2

Güncel Haber & Duyuru