“Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Projesi”nde kamu kurumlarına yönelik eğitmen eğitimi düzenlendi. 23/02/2011
Müsteşarlığımızın ana faydalanıcısı olduğu ve Birleşik Krallık Stratejik Program  Fonu hibesiyle Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesince sürdürülmekte olan “Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Projesi” kapsamında,  Müsteşarlığımız çalışanları ve 15 kamu kuruluşundan stratejik planlama birimi  temsilcilerine katılımcılığın nasıl sağlanacağı konusunda eğitim düzenlendi. “ [Devamı]
"Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Türkiye Uygulaması" konulu tez çalışması yayımlanmıştır. 14/01/2011
"Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Türkiye Uygulaması" konulu [Devamı]

1 2

Güncel Haber & Duyuru