Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 08/11/2012

10. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu ilk toplantısı 7 Kasım 2012 tarihinde  Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Başbakanlıktan, başta Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları olmak üzere çeşitli bakanlıklar ile Sayıştay Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, mahalli idareler ve çeşitli üniversitelerden temsilcilerden oluşan Çalışma Grubunun amacı 10. Kalkınma Planına girdi oluşturmak üzere; Türk kamu yönetiminde stratejik yönetim uygulamalarını değerlendirerek mevcut sorunları tespit etmek ve uluslararası alandaki gelişmeleri de dikkate alarak Türk kamu yönetiminde uygulanan stratejik yönetimin geliştirilebilmesi için politika ve strateji önerileri içeren bir rapor hazırlamaktır.

Çalışma grubunun koordinatörlüğünü Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı Planlama Uzmanı Muhammet Fatih YILDIRIM, raportörlüğünü ise TODAİE'den Prof. Dr. Neşe SONGÜR yürütmektedir. Çalışma Grubuyla ilgili bilgilere Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubunun  internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Tüm Haberler

Güncel Haber & Duyuru