Onuncu Kalkınma Planı Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu Raporu yayımlanmıştır. 05/10/2015

Onuncu Kalkınma Planına girdi sağlamak üzere hazırlanan Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu Raporu yayımlanmıştır. İlgili rapora erişmek için tıklayınız.

Tüm Haberler

Güncel Haber & Duyuru