Yeni Stratejik Planlama Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26/02/2018

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yeni Yönetmelikle 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış; özellikle stratejik planların uygulanması, güncellenmesi ve izleme ve değerlendirilmesine yönelik hükümler getirilmiştir. Yeni yönetmeliğe erişmek için tıklayınız.

Tüm Haberler

Güncel Haber & Duyuru