Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25/04/2021

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 22/04/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle daha önce farklı idarelerce çıkarılmış olan Yönetmeliklerle düzenlenen stratejik planlama, performans programları ve faaliyet raporlarına ilişkin hususlar, program bütçe süreci de dikkate alınarak tek Yönetmelik çatısı altında birleştirilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğe bağlantıdan erişebilirsiniz.

Tüm Haberler

Güncel Haber & Duyuru