Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

Kurum misyonu

Uyguladığı sınavlarda geçerli, güvenilir ve adil ölçme, seçme ve yerleştirme yapan bir kurum olmaktır.

Kurum vizyonu

Ölçme, seçme ve yerleştirme süreçlerini, uluslararası standartlarda yürüten bir sınav merkezi olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1974 yılında yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından başarılı olanları puan sırasına göre seçerek bu programlara yerleştirmek amacıyla, “6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun” ve 4 sıra sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile kurulmuştur. Zaman içerisinde uyguladığı sınavların çeşitliliğini ve kapsamını genişleterek bugün devletimizin sınav merkezi hâline gelmiştir.

  Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile birlikte çağın yeniliklerini yakalama çabamız bir bütün olarak çalışmalarımıza yön vermektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile birlikte Kurumumuzun 50. yılını kutlamaktan büyük mutluluk duymaktayız.

  Tecrübeli ve kurumsal bir yapı çerçevesinde uyguladığımız sınavlarda geçerli, güvenilir ve adil ölçme, seçme ve yerleştirme yapan kurum olarak yolumuza devam etmekteyiz. Bu kapsamda tekli yıllarda yaklaşık 11 milyon, çiftli yıllarda ise 13 milyonun üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunan ÖSYM, tüm paydaşları ile birlikte uluslararası standartlarda bir sınav merkezi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

  Her aileye, her haneye yakından veya uzaktan dokunan ÖSYM’nin sorumluluğunun bilincindeyiz. Alanında yetkin arkadaşlarımızla bu sorumluluk çerçevesinde hareket ediyoruz. Sınav süreçlerinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için büyük bir titizlikle çalışıyoruz.

  Yeni nesil sınav projesi kapsamında dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ölçen deneme sınavları 2023 yılında başarıyla gerçekleştirilmiş olup, 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması hususunda çalışmalar devam etmektedir. Sınav süreçlerinin optimizasyonu ve soru üretmede yapay zekadan faydalanma kapsamında yeni projeleri uygulamak üzere çalışmalar da sürdürülmektedir.

  Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS), ÖSYM tarafından 13 yıl aradan sonra ilk defa 2023 yılında ocak ve kasım aylarında iki kez olmak üzere Türkiye’de 19 sınav merkezi ile yurt dışında 13 sınav merkezinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda amacımız ihtiyaca göre yeni sınav merkezlerinde sınav hizmeti vererek ÖSYM’yi uluslararası bir sınav merkezi haline getirmektir.

  Geniş katılımlı bir yaklaşımla yürüttüğümüz stratejik planlama çalışmaları kapsamında “Yeni Nesil Sınav Hizmetleri Uygulamak” ve “Yetkinlikleri ve Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek” olmak üzere 2 amacımız ve 10 hedefimiz belirlenmiştir.

  Kalite yönetim sistemleri ve dijital dönüşüm çalışmalarıyla sınav süreçlerini daha izlenebilir, şeffaf ve güvenli kılmak için yol haritasını oluşturan ÖSYM’nin gelecek yıllarda var olduğu konumdan daha yukarıda olacağına inanıyorum.

  Sınav süreçlerinde emeği geçen tüm ÖSYM çalışanlarımıza, koordinatörlüklerimize ve sınav görevlilerimize, 2024-2028 Stratejik Planının hazırlanması sürecinde yer alan tüm kurullara ve çalışma gruplarına teşekkür ederim. Sınavlara katılacak adaylarımıza da başarılar dilerim.

   

  Prof. Dr. Bayram Ali ERSOY

  ÖSYM Başkanı

 • AMAÇ 1 Yeni Nesil Sınav Hizmetleri Uygulamak

  AMAÇ 2 Yetkinlikleri ve Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

 •  AMAÇ 1 Yeni Nesil Sınav Hizmetleri Uygulamak

  HEDEFLER

  1- Elektronik sınav uygulamalarını yaygınlaştırmak

  2- Dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ölçen sınav yapmak

  3- Soru havuzunun kapasitesini ve niteliğini güçlendirmek

  4- Aday memnuniyetini artırmak ve aday bilgilendirme süreçlerini iyileştirmek

  5- Sınav merkezlerinin standartlarını oluşturmak ve sınav güvenliğini artırmak

  6- Ölçme, seçme ve yerleştirme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler üretmek

   

  AMAÇ 2 Yetkinlikleri ve Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

  HEDEFLER

  1- İş süreçlerinde dijital dönüşüm uygulamalarını geliştirmek

  2- İş sürekliliği ve bilişim altyapısı yedekliliğini sağlamak

  3- Mesleki yetkinliği ve katma değeri artırmak

  4- Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemlerine geçmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.osym.gov.tr/ana-sayfa/1-0/20120705.html

ÖSYM, 06538, Bilkent/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]