Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)

Kurum misyonu

Sivil Havacılık sektöründe uluslararası standartlarda kaliteli, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı, etkili ve verimli, yetişmiş insan gücüne dayalı sürdürülebilir hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetleri sunmaktır.

Kurum vizyonu

Hava trafik yönetimi ve havalimanı işletmeciliği alanında, küresel boyutta rekabet gücünü haiz dünyanın öncü Kuruluşlarından biri olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bir asra yaklaşan tarihinden aldığı ilham ve engin tecrübeyle, birbirinden parlak başarı öyküleriyle dolu tarihimizle geleceğe ilerleyişini sürdüren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2018’de 85’inci Kuruluş Yıl Dönümünü faaliyete sunmayı planladığı dev projelerle kutlamanın haklı gururunu yaşadı.

  Geçmiş geleceğin aynasıdır düşüncesi içerisinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak geleceği anlamanın yolunun geçmişi değerlendirmekten geçtiğini bildik. Türk sivil havacılığının küresel ölçekte ‘yükselen yıldız’ olmasında; özel sektör işbirliği ile yaptığı çağdaş ve büyük ölçekli yatırımlarla, her alandaki ileri teknoloji uygulamalarını yakından takip eden ve yolcularımıza sunulan emniyet ile konfor odaklı hizmetlerin kalite çıtasını sürekli yükselterek sürdüren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün büyük bir payı var elbette.

  Cumhurbaşkanlığı’nca açıklanan 100 günlük eylem planı doğrultusunda vizyon, stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerine bu planlar kapsamında öngörülen maliyet ve ödenekler çerçevesinde ulaşmak ve gerekli tedbirleri almak amacı ile Kurumların Stratejik Planlarının yenilenmesi talep edilmekte olup, öngörülen süreç içerisinde yapılan çalışmalar sonucu 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

  Bu çerçevede; kuruluşumuz işlevleri ile ilgili mevcut altyapı ve donanımın yenilenmesi, modernizasyonu ile uluslararası kurallar çerçevesinde yürüttüğü kalite ve emniyet öncelikli hizmet anlayışına odaklı görevini, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı duyarlılıkla sürdürecektir. Sivil havacılık hizmet sektöründe teknolojik gelişmelere büyük önem atfeden Kuruluşumuz kendi kaynakları ile oluşturduğu ve giderlerimizden önemli ölçüde tasarruf sağlayan gerçek zamanlı Uçuş Bilgi Sistemini 16 Havalimanımızda kullanmaya başlamış bulunmaktadır.

  Buna ek olarak; Kuruluşumuzun en aktif olduğu ve övünç kaynağı olan alanlardan biri de hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik büyük kolaylıklar sağlayan MGR/Mode-S(Milli Gözetim Radarı),TAMAM(Muhabere-Seyrüsefer-Gözetim) Sistemi, KUŞRAD(Kuş Radarı), KONSEY-2(Havacılık Uzaktan Eğitim ve Bilgi Paylaşım Portalı), FOD Radarı(PAT Sahası Yabancı Madde Tespit Radarı), Özgün CWP(Çok Amaçlı Radar Ekranı yazılımı) gibi cihaz, yazılım ve sistemlerin geliştirilmesine yönelik kapsamlı Ar-Ge faaliyetlerimizdir.

  Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Hükümetimizin 2023 vizyonu çerçevesinde projelendirilen, toplam 7.594 hektar alan üzerine kurulu İstanbul Havalimanı’nın bu yıl hizmete girmesiyle birlikte, Türkiye’nin küresel sivil havacılıkta ‘oyun kurucu’ konuma yükselmesinin yanı sıra aynı zamanda ülkemiz ekonomisi açısından da büyük bir istihdam seferberliğine imza atılmıştır.

  Yolcu trafiği bazında dünyada ilk on arasına girerek yükselen Kuruluşumuz, attığı bu büyük adımları ve gurur vesilesi yatırımları kesintisiz bir ivmeyle küresel çapta devam ettirebilmek ümidiyle Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi Uzakdoğu’da yeni stratejik bağlar tesis etmeye yönelik temaslarını sürdürmektedir.

  Dünya çapında bir marka haline gelme yolculuğunda sahip olduğu yüksek nitelikli kaynakları girişimcilik ruhu ile birleştirerek sektördeki öncü rolünü daha da perçinlemiş ve bu yönde personelin sahip olduğu niteliklerin çağın gereklerine uyumlandırılması prensibinden hareketle tüm ülkelerden gelen eğitim taleplerine de cevap verebilecek kapasiteye haiz Havacılık Akademisi’ni hayata geçirmiştir.

  Bu vesile ile Tüm sivil havacılık camiasına faydalı olması dileklerimle, durum ve GZFT analizi çalışmaları kapsamında bize görüş ve düşüncelerini ileten paydaşlarımıza, özverili çalışmaları için Stratejik Planlama Ekibine ve katkıda bulunan tüm DHMİ Genel Müdürlüğü mesai arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  DHMİ İrtifasını Yükseltiyor, Türkiye Kazanıyor…

  Mehmet ATEŞ
  Yönetim Kurulu Başkan
  ve Genel Müdür V.

 • A1. Hava Seyrüsefer Emniyetini En Üst Seviyede Sağlamak.

  A2. Havalimanı İşletmeciliği Hizmetlerini Uluslararası Standartlarda Sağlamak.

  A3. Bölgesel Hava Ulaşım Merkezi Olmak.

  A4. Bölgesel Hava Eğitim Üssü Olmak.

  A5. İnsan Kaynaklarının Optimum Yönetimi İle Hizmette Kalite Ve Etkinliği Artırmak.

  A6. Havacılık Acil Yardım Ve Güvenlik Hizmetlerini Ulusal Ve Uluslararası Standartlarda Sağlamak.

  A7. Kurumsal İmajı Güçlendirmek Ve Marka Bilinirliğini Artırmak.

 • Hedef 1.1: Hava trafik yönetim hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile sorunsuz ve emniyetli bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

  Hedef 1.2: Haberleşme, seyrüsefer ve gözetim (CNS) altyapısı geliştirilecek ve iyileştirilecektir.

  Hedef 1.3: Hava trafik yönetiminde kullanılan sistemlerin milli olarak üretilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Ar-Ge çalışmaları yapılacaktır.

  Hedef 1.4: Havacılık bilgileri dijital ortamda ve Havacılık Bilgi Değişim Modeli (AIXM) ile sağlanacaktır.

  Hedef 1.5: 2019 yılından itibaren 2023 yılı sonuna kadar her yıl en az 1 seyrüsefer ve/veya radar
  istasyonuna rüzgâr ve/veya güneş santrali yapılacak, hava seyrüsefer hizmetlerinin uluslararası standart ve kurallara uygun şekilde sürdürebilmesi için tesis ve sistem açısından geliştirilmeye ihtiyaç duyulan teknik blok ve kuleler yenilenecektir.

  Hedef 2.1: PAT sahalarında her türlü yer hareketinin kesintisiz ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gelişen teknolojiye bağlı olarak karla mücadele, temizlik ve tanzim
  araçları temin edilecektir.

  Hedef 2.2: Havalimanlarımızın tamamında (Gökçeada hariç) Yeşil Kuruluş ve en az 10 Havalimanı-mızda da Yeşil Havaalanı unvanlarının 2023 yılına kadar alınması sağlanacaktır.

  Hedef 2.3: Havalimanları terminal binaları ile sistem, cihaz ve teçhizatlarının enerji ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere, entegre enerji sistemleri kurulacaktır.

  Hedef 2.4: Havalimanı hizmet araçlarının havalimanı kategorilerine göre temini ve yenilenmesi amacıyla son teknoloji ARFF araçlarının ve sistemlerinin gelişen uçak trafiği ve tiplerine göre alımlarının yapılması, hizmetlerin daha etkin verilebilmesi için ARFF istasyonlarının yenilenmesi ve/veya yapılması sağlanacaktır.

  Hedef 2.5: Havalimanlarımızın tamamında (Gökçeada hariç) 48 adet Stratejik Gürültü Haritalamaları hazırlanacaktır.

  Hedef 3.1: Hava Trafik Hizmetlerinde, ortak hava sahası sınıflandırılması, mevcut Avrupa ATS (hava trafik hizmetleri) koridor ağı ve sektörizasyonun esnek ve etkin kullanımının sağlanması, hava sahası kullanım kapasitelerinin artırılması konularında uygulamaya yönelik ortak kural ve usullerin geliştirilmesi, hava sahası ve havalimanları kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır.

  Hedef 3.2: 2023 yılı sonunda tüm Türkiye geneli havalimanlarında toplam 266.427.648 yolcuya ve 2.450.707 uçak trafiğine hizmet verilecek olup, 2023 yılında yaklaşık 14.184.345.000.-TL satış hasılatı elde edilecektir.

  Hedef 4.1. Eurocontrol üyesi olan Kuruluşumuz aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen temel, tazeleme ve işbaşı eğitimlerini ulusal ve uluslararası mevzuata uygulamak ve takip etmek durumundadır. Personelin yetiştirilmesine yönelik olarak düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katılımı sağlanacaktır.

  Hedef 4.2: DHMİ Havacılık Akademisi bünyesinde bulunan onaylı eğitim programlarının sayısı ile eğitim ve eğitmen yetkilendirme çalışmaları kapsamında meri mevzuata uygun olarak yurt dışında bulunan yetkili eğitim kuruluşları vasıtasıyla yetkili eğitmen sayısı artırılacaktır.

  Hedef 4.3: Uygulama eğitimlerinin daha verimli hale getirilmesi amacıyla DHMİ bünyesinde 2023 yılı sonuna kadar; eğitim merkezlerinin kurulması, eğitim planlamalarının düzenlenmesinde kullanılacak eğitim yazılımının faaliyete geçirilmesi ile DHMİ Havacılık Hizmet ve Eğitim Kompleksinin” projelendirilmesi ve/veya yapımı tamamlanacaktır.

  Hedef 4.4: 2023 yılı sonunda 18.600 kursiyere eğitim hizmeti verilerek gelir elde edilecektir.

  Hedef 4.5: Bölge ve komşu ülke eğitim isteklerinin karşılanması amacıyla ATM/CNS ve havacılık güvenliği konularında belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitimlerin verilmesi ile yürürlükteki mevzuatın uygun gördüğü konuların uzaktan eğitim şeklinde verilmesi sağlanacaktır.

  Hedef 5.1: Personelin; hem daha verimli çalışabilmesi hem de daha etkin bir kariyer planlaması yapabilmesi sağlanacak ve eğitim düzeyi artırılacaktır.

  Hedef 5.2: Havalimanlarının işgücü planlamasının yapılması, daha etkin bir insan kaynakları politikasının uygulanması, performans değerlendirme çalışmalarının hazırlanabilmesi amacıyla İş Analizi çalışmaları gerçekleştirilecektir.

  Hedef 5.3: Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi, Kurumun tüm birimlerini kapsayacak şekilde 2020 yılı sonuna kadar kurulacaktır.

  Hedef 5.4: Kuruluşumuzun son teknolojik gelişmeleri içeren sistemlerle yapılandırılarak gelişen dünya standartlarının takip edilmesi amacıyla bilişim alt ve üst yapılarının temini, tesisi, modernizasyonu ve siber güvenlik konularında Kuruluşumuzun sahip olduğu kaynakların imkân ve kabiliyetlerinin artırılması planlanmaktadır.

  Hedef 5.5: Havalimanı terminalleri yolcu kapasitesi ölçümü ve optimizasyonu çalışmaları başlatılacaktır.

  Hedef 6.1: Tüm havalimanlarında verilmesi mecburi olan sağlık hizmetinin, özellikle uçuş sağlığı eğitimi almış deneyimli sağlık personeli (Doktor, Hemşire, ATT, Paramedik vb.) tarafından yapılması sağlanacaktır.

  Hedef 6.2: Havalimanlarının ve bunlara bağlı radar istasyonlarının güvenliğini, ICAO Ek-17, ECAC Dok.30 ve MSHGP standartlarında sağlamak amacıyla mevcut özel güvenlik hizmet alımına ilave olarak özel güvenlik personel sayısı artışı gerçekleştirilecektir.

  Hedef 6.3: ICAO Ek-17, ECAC Dok.30 ve MSHGP standartlarında havalimanlarında kullanılan güvenlik cihazları; yenileme, modernizasyon ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde temin edilecektir.

  Hedef 6.4: Havacılık güvenliğinin sağlamasına yönelik olarak kullanılan güvenlik sistemleri temin
  ve tesis edilecektir.

  Hedef 7.1: 2021 yılı sonuna kadar havalimanları da dâhil olmak üzere kurumsal kimlik oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve uygulamaya geçilmesi sağlanacaktır.

  Hedef 7.2: Marka bilinirliğini artırmak amacıyla DHMİ TV ağı oluşturulacak ve yaygınlaştırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.dhmi.gov.tr/

Konya Yolu Üzeri No:66 Etiler 06330 Ankara / TÜRKİYE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]