Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)

Kurum misyonu

Seyir, Can, Mal Emniyetini Artırmak ve Deniz Çevresini Korumak

Kurum vizyonu

Seyir, Can, Mal ve Çevre Emniyeti Konusunda İlk Aranan Güvenilir Bir Kuruluş Olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Can, Mal ve Gemi Kurtarma, Seyir Yardımcıları, Gemi Trafik, Kılavuzluk, Römorkaj ve Deniz Haberleşmesi hizmetleriyle verimlilik esasına göre çalışan bir Kamu İktisadi Kuruluşudur.

  Kuruluşumuz ağırlıklı olarak görev yaptığı Türk Boğazlarından geçen gemilerin emniyetli geçişini sağlamaktadır. Türk Boğazlarının yanı sıra Gemi Trafik Hizmetleri alanında da İzmit, İzmir ve Mersin ile görev sahası genişleyen Kuruluşumuzun seyir emniyeti ihtiyaçları artmaktadır ve İktisadi yapısıyla da söz konusu hizmetleri dengeli olarak yürütmeye çalışmaktadır.

  Kuruluşun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da varlığını ve gelişimini ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun, verimlilik esasına göre sürdürebilmesi için, olaylar ve gelecek tasarımıyla ilgili çok boyutlu, stratejik düşünme ve sistematik olarak bu yapıyı tesis etme sorumluluğu bulunmaktadır.

  Katılımcı ve hesap vermeye esas sistemli bir yapının önemli bir aracı olmak üzere hazırlanan 2016 – 2020 yıllarını kapsayan stratejik planın hayırlı olmasını diler, başta Stratejik Planlama Ekibi olmak üzere Kuruluşumuz çalışanlarına teşekkür ederim.

  Yaşar Duran AYTAŞ
  Yönetim Kurulu Başkanı ve
  Genel Müdür

 • A1- Tüm denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyetini artırmak.

  A2- Kurumsal yetkinlik ve kapasiteyi artırmak.

  A3- Müşteri/Yararlanıcı odaklı bir anlayışla hizmet sunmak.

 • H1.1- Kurtarma/yardım kapsamında kullanılan deniz araçlarının daha iyi hizmet vermelerini sağlamak

  H1.2- Deniz haberleşme hizmetlerinin etkinliğini artırmak

  H1.3- Gemi trafik ve kılavuzluk hizmetlerini iyileştirmek

  H1.4- GTH’nin (İzmit, İzmir ve Mersin) genişleyen kapsama alanında hizmet bütünlüğünü sağlamak için kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerini vermek

  H1.5- Seyir yardımcıları hizmetlerinin kalitesini artırmak

  H1.6- Kurtarılan gemilerden kaynaklanan kirliliğe müdahale süresini kısaltmak

  H2.1- Kuruluşun bilgi güvenliğini artırmak

  H2.2- Etkin bir kaynak kullanım mekanizması oluşturmak

  H2.3- Yeni kurulan GTH’nin (İzmit, İzmir ve Mersin) işletilmesini mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak

  H2.4- Personel verimliliği ile hizmet verimliliğini artırmaya yönelik sağlıklı ve güvenli bir fiziki çalışma ortamı sağlamak

  H2.5- İnsan kaynakları yönetiminde etkinliği artırmak

  H2.6- Çalışanların memnuniyetini artırmak

  H2.7- Kurumsal risk yönetimi sistemine geçmek

  H2.8- İş kazalarını tamamen ortadan kaldıracak iş sağlığı ve güvenliği sistemini 2018 yılı sonuna kadar oluşturmak

  H3.1- Müşteri memnuniyetini artırmak

  H3.2- Kuruluşun tanıtım faaliyetlerini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.kiyiemniyeti.gov.tr/

Kemankeş Karamustafa Paşa Mah.
​Kemankeş Cad. No:63 Beyoğlu/ İstanbul

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]