Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Kurum misyonu

Yenilikçi, girişimci,  çevreye ve insana saygılı bireyler yetiştirerek; eğitim,  araştırma ve topluma hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

Kurum vizyonu

Üniversitemizi bilim eğitim  ve  topluma  katkı  alanlarında uluslararası tanınır ve tercih edilen bir eğitim kurumu haline getirmektir.

Stratejik Yönetim

  • Stratejik Plan Sunuş
  • Stratejik Amaçlar
  • Stratejik Hedefler
  • Performans Programları
  • Faaliyet Raporları
  • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

  • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.mcbu.edu.tr/

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 45040, MANİSA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Manisa Celal Bayar Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]