Helal Akreditasyon Kurumu

Kurum misyonu

Ulusal ve uluslararası alanda tanınır ve güvenilir helal akreditasyon hizmeti sunmak.

Kurum vizyonu

Helal akreditasyon alanında dünyada lider bir kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Helal bir kalite markasıdır. Helal kavramı, Tayyib kavramıyla, yani sağlıklı ve temiz olanla ayrılmaz bir bütündür. Bu nedenle helal ürünün güvenilir ve etik kurallara uygun olarak üretilmiş bir ürün olduğunu, helal olarak sunulan hizmetin de aynı özellikler taşıdığını tüm dünyaya tanıtmak önem arz etmektedir. Dünya Müslüman nüfusu ve Müslüman nüfusun gelir seviyesindeki artış helal ürün ve helal belgelendirmesine ilişkin talebi her geçen gün arttırmaktadır. Helal ürün ve hizmet ticaretindeki artış ise helal standartları ve belgelendirmesi konusunda ortak bir yaklaşım sergilenmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.


  Ülkemiz bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla önemli bir adım atmıştır. Bu önemli adım, ortak helal standartlarının kullanıldığı ve uluslararası platformda geçerliliği olan bir helal akreditasyon ve belgelendirme sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve ülkemizi helal ürün ve hizmet ticaretinde kural koyan lider bir ülke haline getirmek amacıyla 2018 yılında faaliyete geçirdiğimiz Helal Akreditasyon Kurumu’muzdur.


  Helal Akreditasyon Kurumu, yalnızca ulusal değil uluslararası alanda da belgelendirme kuruluşlarını akredite ederek helal standartların uygulama sahasını genişletmek ve diğer ülkelerde bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışarak İslam dünyasında helal belgelendirme konusundaki düzenlemeleri kabul gören kurallar olarak yerleştirmek amacındadır. Ayrıca helal pazarında faaliyet gösteren ve göstermeyi amaçlayan ihracatçılarımızın önündeki pazara giriş engellerini azaltmak gibi önemli görevleri de üstlenmiştir.

  Helal Akreditasyon Kurumu 2024-2028 Stratejik Planı, ülkemiz ve tüm İslam coğrafyası için çok önemli bir vizyon üstlenen Kurumumuzun hedeflerine ulaşma yolunda atacağı adımların çerçevesini oluşturmaktadır. Bu planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, Helal Akreditasyon Kurumu 2024-2028 Stratejik Planı’nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.


  Ömer BOLAT
  Ticaret Bakanı

 • AMAÇ 1 : Ulusal ve uluslararası alanda tanınır ve güvenilir bir akreditasyon kurumu olmak.

  AMAÇ 2 : Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve geliştirmek.

 • Hedef 1.1 : Helal akreditasyon programlarının temel çerçevesini belirleyen uygulama dokümanları sürekli olarak geliştirilecek ve şeffaf bir şekilde paydaşların erişimine açılacaktır.
  Hedef 1.2 : Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının helal akreditasyon başvuruları işleme alınıp sonuçlandırılacaktır.
  Hedef 1.3 : Yurt içi ve yurt dışında bilgilendirici seminer, toplantı, konferans, fuar ve etkinlik düzenlenecek ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlanacaktır.
  Hedef 1.4 : Helal kalite altyapısında çalışacak beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılmasını teminen eğitimler düzenlenecektir.

  Hedef 2.1 : İnsan kaynakları yönetiminin ve kurum kültürünün oluşturulması, verimliliğin ve sunulan hizmet kalitesinin arttırılması sağlanacaktır.
  Hedef 2.2 : Stratejik yönetim anlayışı geliştirilecektir.
  Hedef 2.3 : Bilişim altyapısı güçlendirilecek ve geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Helal Akreditasyon Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

https://www.hak.gov.tr/

Mustafa Kemal Mahallesi 2120.Cadde
No:12 06530 Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Helal Akreditasyon Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]