Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kurum misyonu

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, ülkemizin ilk tematik üniversitesi olma sorumluluğu ile;

 • Üretkenlik ve girişimcilik ilkeleri doğrultusunda ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte sanatsal, eğitsel, bilimsel ve felsefi birikimin ilerlemesine, ülkemizin temsiline ve kamuoyunun gelişimine katkı sağlamayı,
 • Yenilikçi, rekabetçi, evrensel ve toplumsal değer yargılarına ve meslek etiğine saygılı entelektüel birikime sahip sanat, bilim, eğitim ve düşünce insanları ve kurulduğu kentten (Ankara) etki alanına giren tüm bölgelere kadar; sanat ve bilim aracılığıyla kendini tanıyan, empati kurma becerisi yükselmiş; eğitim aldığı alanda mahir olup bu mahareti ulusunun ve insanlığın faydası için kullanan lisans ve lisans üstü düzeyde ehil insanlar yetiştirmeyi,
 •  Evrensel olduğu kadar kendi kültür öğelerimizle de örtüşen bilim ve eğitim-öğretim ilkeleri ışığında bilim-sanat üretmeyi, görev edinmiştir.
Kurum vizyonu

Üniversitemizin vizyonu, sanat ile kültür, kültürel kimlik ile toplum arasındaki ilişkiyi en doğru biçimde yorumlayabilen, Türkiye’nin kültür-sanat kavrayışı ve hedeflerine de etki edebilen ayrıca bu kavrayışı dünyada da tanıtabilen bir kurum olmaktır. Sanat ve bilim/teknoloji eğitimi aracılığıyla duyarlılığı yüksek; içinde yaşadığı ulusun kolektif hafızasının ve kültürel bilincinin farkında olan; aynı zamanda da dünyadaki sanatsal ve bilimsel/teknolojik gelişimlerden haberdar olan; ulus kimliğini kaybetmeksizin çağdaş dünya ile yarışabilen “uluslararası bir üniversite” olmak temel vizyonumuzdur.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye’nin alanındaki ilk ihtisas üniversitesi olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ikinci yaşını kutlamanın ve ikinci eğitimöğretim yılına erişmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

  Ülkemizin sanata dair öz birikimi yanında sahip olduğu bütün imkânları bütüncül biçimde kavrayan bir anlayış ekseninde biçimlendirmeye özen gösterdiğimiz Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, bir yandan ülkemizin potansiyelini temel alırken öte yandan evrenselliği gözeterek dünyaya geniş bir ufukla bakabilen bir kurum olma yolundaki ilerleyişini sürdürmektedir.

  Gerek idari gerekse akademik alanda yürüttüğümüz kadrolaşma çalışmalarında ise acele etmeden, akılcı biçimde kadrolaşmaya büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda üniversitemizin eğitim omurgasını oluşturacak akademik kadromuzu da büyük bir özenle seçerek; alanında uzman, birbirinden kıymetli isimleri bünyemize kazanma gayreti içinde olduk ve her adımda aynı hassasiyetle hareket etmekteyiz.

  Eğitim programlarımızı oluşturma yolunda yürüttüğümüz hızlı ve yoğun tempolu çalışmalarla kuruluşumuzun henüz birinci yılında programlarımızı hazırlayarak Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi lisans programı bünyesinde ilk öğrencilerimize kapılarımızı açtık. Yine aynı yıl içerisinde Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde hızla yüksek lisans ve doktora programlarımızı kurup öğrencilerimizi alarak onları da hayallerimize ortak ettik. Aynı doğrultuda kuruluşumuzun ikinci yılında ise yüksek lisans programlarımızın sayısını arttırma yanında İcra Sanatları Fakültesi ile Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültelerini de faaliyete geçirerek öğrenci kabulüne hazır hale getirdik. Bu noktada belirtmeliyim ki toplumumuzun engin teveccühü ile karşılaşmanın sevinci içerisindeyiz. Zira üç fakültemizin çeşitli bölümleri ile lisansüstü programlarımıza iki bin beş yüz civarında alanında rekor denilebilecek sayıda aday başvurusu oldu.

  Bir yandan eğitimle ilgili bu adımları hayata aktarırken diğer yandan çalgı müzesi kurma çalışmaları başlattık. Bu çalışmyı da yakında sonlandırarak oluşturduğumuz birimleri faaliyete geçireceğiz.

  Üniversitemizin tanıtımına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar ise daha kuruluşumuzdan itibaren hep gündemimizin öncelikli konuları arasında oldu. Bu doğrultuda; kamuoyunda yoğun ilgi gören ve üniversitemizin tanınıp bilinmesine önemli katkılar sağlayan çeşitli projeler sergiledik. Bu projeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz; “Yunus 5 Dilinden, Bitmeyen Ağıt Çanakkale” müzik ve sahne projeleri ile ilk ikisini Kırşehir’de, üçüncüsü ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kültür Bakanlığı ile iş birliği içinde düzenlediğimiz “Neşet Ertaş Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri” gibi projeleri beğenilere sunduk. İnsanımızın Avustralya’ya gidişinin 50. Yıl dönümü dolayısıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-Avustralya Kültür Bakanlığı ve üniversitemiz iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz şef İskender Ozan Toprak yönetiminde Melbourne Senfoni Orkestrası eşliğindeki “Euphony” adlı konser projesi de bu yöndeki bir başka faaliyetimizdi.

  Cumhuriyetimizin sanat alanındaki ilk kurumlarından olan Musiki Muallim Mektebi binasının yapılış amacı ve tarihsel perspektifine uygun olarak yeniden kazandırılmasına yönelik Millî Eğitim Bakanlığımız öncülüğü ve Mamak Belediyesi katkıları ile hazırladığımız; “Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95. Yılında Musiki Muallim Mektebi” başlıklı çalıştayımızı da 1 Kasım 2019 Cuma günü gerçekleştirdik.

  Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu ve bir dünya üniversitesi olma yolundaki hedeflerine yönelik olarak da çeşitli adımlar attık. Bu doğrultuda ilk olarak “Avrupa Konservatuar ve Müzik Akademileri Birliği”ne üye olduk. İkinci adımda ise çeşitli ülkelerdeki önemli müzik-kültür-sanat kurumları ile iş birliği anlaşmaları imzalamaya başladık. Bu kapsamda da şu ana kadar yedi kurum ile iş birliği anlaşması imzaladık. Bunlar: Kurmangazy Kazakh National Conservatory (Kazakistan), Bakü Müzik Akademisi (Azerbaycan), Medeniyyet ve İncesenet Üniversitesi (Azerbaycan), Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo (Slovenya), Belarus Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Belarus Devlet Müzik Akademisi, Belarus Devlet Sanat Akademisi. Bu yöndeki çalışmalarımız başta Çin, Rusya, Almanya, Avusturya, ABD olmak üzere başkaca ülkeleri de kapsayacak şekilde devam edecektir.

  Umuyoruz ki geleceğe yönelik olarak ajandamızda yer alan ve bizleri heyecanlandıran bu ve benzeri çalışmalara dair bütün hedefleri geç kalmadan gerçekleştirerek; hem bilim-sanat alanına değer katacak çalışmalar yapacağız hem de ülkemiz kültür sanatına ve uluslararası alanda temsiline katkılar sağlayacağız. Üniversitemizin ülkemize, milli kültürümüze ve insanlığa kıymetli hizmetler üretebilmesi yolunda; birlik, beraberlik, azim ve başarı dolu nice yıllara…

                                                                                            Prof. Erol PARLAK

                                                                     Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü

 • A1-Eğitim‒öğretim faaliyetlerinin niteliğinin sürekli iyileştirilmesi

  A2-Araştırma faaliyetlerinde niceliğin, niteliğin ve çeşitliliğin arttırılması

  A3-Toplumsal sorumluluk çerçevesinde değer yaratan işbirliği ve faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması

  A4-Kurumsallaşma ilkeleri doğrultusunda etkili ve etkin yönetim sisteminin güçlendirilmesi

  A5-Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması

 • H1.1- Yeterlilikler çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini sürekli iyileştirmek

  H1.2- Eğitim‒öğretim programlarını paydaş ihtiyaçlarını gözeterek geliştirmek

  H1.3- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretim sistemindeki etkinliğini arttırmak

  H1.4- Eğitim-öğretim alanındaki ulusal/uluslararası işbirliğini arttırmak

  H1.5- Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması

  H1.6- İnternet ve yerel ağ hizmetlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerine öncelik tanınması ve kullanılması için gerekli olan konfigürasyon çalışmaları, altyapı iyileştirme ve kapasite artırım çalışmalarını yapmak.

  H1.7- Öğrenci kabullerine ilişkin kriterlerin belirlenmesi, öğrencilerin gelişimlerinin izlenmesi ve diploma, derece ve yeterliliklerinin tanınmasıyla ilgili olarak önceden belirlenmiş kuralların oluşturulması

  H1.8- Öğrencilere yönelik sosyal ve sportif etkinlikler çerçevesinde eğitime yardımcı hizmetlerin niteliksel ve niceliksel olarak arttırılması

  H2.1- Araştırma çıktılarının nitelik ve niceliğini arttırmak

  H2.2- Üniversite içinde ve Üniversiteyle sektör arasında araştırma çeşitliliğini arttırmak

  H3.1- Toplumsal öncelikler doğrultusunda sivil toplum ve diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğini ve faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak

  H3.2- Topluma hizmet amacıyla yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak

  H4.1- Kurumsal iletişimin etkinliğini arttırmak

  H4.2- Kalite güvencesi uygulamalarını yaygınlaştırmak

  H4.3- İnsan kaynaklarına yönelik mesleki gelişim ve motivasyonu güçlendirmek

  H4.4- Kampüsteki yaşam koşullarını geliştirmek

  H5.1- Girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetleri arttırmak

  H5.2- Üniversitede ekonomik katkı yaratacak girişimcilik faaliyetlerini desteklemek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.mgu.edu.tr/tr

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]