Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Kurum misyonu

Ulusal ve uluslararası düzenlemeler doğrultusunda Türk sivil havacılığının emniyetini ve güvenliğini sağlamak

Kurum vizyonu

Türk sivil havacılığının sürdürülebilir gelişimine yön vermek ve uluslararası alanda öncü olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün temel misyonu, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği çerçevesinde sivil havacılık faaliyetlerinin yürütülmesi ve daha da önemlisi sürdürülebilir büyümesini sağlayacak adımların atılmasıdır. Dolayısı ile bir yandan küresel havacılık sisteminin bir parçası olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerimiz, diğer taraftan da ulusal hedeflerimizin gerçekleşmesine yönelik sorumluluklarımız bulunmaktadır. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra “Dünyada havacılığın merkezi olma” gibi büyük bir ideali de hayata geçirmiş bulunuyoruz.
  Türkiye bugün, uçak ve yolcu trafiğinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olmakla kalmayıp, aynı zamanda havalimanları, uçuş emniyeti, havacılık güvenliği ve sektörde sunulan hizmet kalitesi ile de küresel havacılığın güvenilir ve saygın bir ülkesi konumuna yükselmiştir. Yolcu sayısı, uçak trafiği, uçuş ağı, havaalanları, yer hizmetleri, uçak bakım ve onarım, havacılık güvenliği, seyrüsefer konuları dâhil olmak üzere ülkemiz, sivil havacılığın tüm alanlarında büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Ayrıca “Millî Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda havacılık sanayimizin geliştirilmesi kapsamında da SHGM artık yerli tasarım ve üretime sahip hava araçlarının sertifikasyon süreçlerini yürütebilecek kabiliyete erişmiştir.
  Hepsinden önemlisi söz konusu bu gelişmelerin sürdürülebilir şekilde devam etmesidir. Özellikle içinde bulunduğumuz dijital çağda tüm sektörler gibi sivil havacılık sektörünün de bilişim ve otomasyon teknolojilerindeki yeniliklere uyum sağlaması hayati önem taşımaktadır. Hem küresel bir faaliyet olması hem de teknolojinin kalbinde yer alan bir sektör olması dolayısı ile havacılık sektörü bu dönüşümü en yoğun şekilde yaşamaktadır. Genel Müdürlüğümüz de bu amaçla gerek kurumsal kapasitenin artırılması gerekse havacılık sektörünün ihtiyacı doğrultusunda “Yeni Sivil Havacılık Modeli”ni hayata geçirmiştir.
  Yeni Sivil Havacılık Modeli’nin üç temel bileşeni olan Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM), Otomasyon ve Akıllı Faydalı Sistemlere ilişkin çalışmalarımız önümüzdeki stratejik planlama döneminin de ana hedefini oluşturmaktadır. KDM, sadece kurumsal düzeyde değil aynı zamanda sektörü de kapsayacak şekilde yeni bir yapılanma sunmaktadır. İlerleyen süreçte de ulusal ve küresel düzeyde diğer kurum ve ülkelere dijital dönüşüm projeleri için örnek teşkil edecek şekilde tasarlanmıştır. Yeni Sivil Havacılık Modeli ile Devletimizin “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda sivil havacılıkta dijital çağın gerekliliklerine uygun bir yapılanma, sürdürülebilir ve istikrarlı bir gelişme hedefliyoruz.
  Türk sivil havacılığının emniyetli ve sürdürülebilir gelişimi konusunda bize her türlü desteği veren Bakanımız Sayın Abdulkadir URALOĞLU başta olmak üzere, yeni dönemdeki hedef ve projelerde havacılık sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak herkese katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarak 2024-2028 SHGM Stratejik Planımızı takdim ediyoruz.
  Saygılarımla,
  Prof. Dr. Kemal YÜKSEK
  Sivil Havacılık Genel Müdürü

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://web.shgm.gov.tr/

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]