Stratejik Plan Hazırlamakla Yükümlü Belediyeler

5393 sayılı Belediye Kanununa göre nüfusu 50.000 ve üzeri belediyelerin stratejik plan hazırlamaları gerekmektedir.