“Mali Reform Süreci ve 5018 Sayılı Kanunun Genel Değerlendirmesi” - Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu-Kalkınma Bakanlığı Eski Müsteşar Yrd. Erhan USTA’nın sunumu