“Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi” - Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu - Kurumsal ve Stratejik Yönetim Eski Dai.Bşk. Anıl YILMAZ’ın sunumu