Kamu idarelerinde stratejik planlamanın amaçları nelerdir?

Stratejik planlama yaklaşımı ile:
· Politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi
· Amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi
· Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması
· Hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi  amaçlanmaktadır.

Türkiye’de gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gerekse Belediye, İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile benimsenen yeni yönetim anlayışının gelişmesi ve kökleşmesi; kısaca idari kültürün bu yönde değişimi kuşkusuz zaman alıcı bir süreçtir.