2020-2024 dönemi Altıeylül Belediyesi (Balıkesir) Stratejik planı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde vatandaşlarımızın teveccühü ile büyük bir sorumluluk olan Altıeylül Belediye Başkanlığı görevini almış bulunmaktayım. Önümüzdeki beş yıllık dönemde İlçemize yapılacak birçok hizmeti yerine getirmek için canla başla çalışacağımızın sözünü bir kez daha veriyorum. Çalışma arkadaşlarım ile birlikte Sosyal Belediyecilik, Hizmet Belediyeciliği, Katılımcı Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik ve Çevre Dostu Belediyecilik başlıkları altında siz sevgili vatandaşlarımıza “Sosyal anlamda kalkınmayı gerçekleştirmiş, çağdaş yapısıyla planlamada örnek, şehrin tüm dinamikleriyle işbirliği içinde, projeleri ve kurumsal kimliği ile marka bir belediye olmak.” Vizyonu ile hizmetlerimizi planlamaktayız.

Bu bağlamda 2020 – 2024 yıllarını kapsayan stratejik planımızı başarıyla hazırlamış bulunmaktayız. Stratejik plan bir kurumun bulunduğu nokta ile hedeflediği nokta arasındaki planlanmış yolu tarif etmektedir. Altıeylül Belediyesi olarak öncelikle mevcut durum analizleri, üst politika belge analizleri, GZFT analizleri, PESTLE analizleri, iç ve dış paydaş analizleri yaparak geleceğimizi teminat altına alacak amaç, hedef ve faaliyetlerimizi belirledik. Belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz için gerekli olan maliyet analizlerini de gerçekleştirerek gerçekçi bir planlama olmasına özen gösterdik. Stratejik Planımızı hazırlarken tüm çalışma arkadaşlarımın katılımı sayesinde herkesin benimsediği, ortak akıl yolu ile ihtiyaçların belirlendiği ve uygulanabilir bir plan olmasına gayret ettik. Planlarımızın kararlılıkla sürdürebilecek gerçekçi, uygulanabilir ve yol gösterici planlar olması için itinayla yaklaştık.

Yeni kamu yönetimi reformu, merkeziyetçilikten yerelliğe, bürokratik hantal yapılardan esnek kurumsal yapılara, buyurgan ve emredici yönetim anlayışından katılımcı ve açık fikirli bir anlayışa, kapalılıktan şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına geçişi ifade etmektedir. Bu anlayışla Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırladığımız Altıeylül Belediyesi 2020 – 2024 yılları arasındaki hizmetlerimizin planlaması olan Amaç, Hedef ve Faaliyetlerimizi sunduğumuz Stratejik Planının İlçemize, Belediyemize, siz değerli Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diler, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Hasan AVCI

Altıeylül Belediye Başkanı

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]