2020-2024 dönemi Karesi Belediyesi (Balıkesir) Stratejik planı

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan hükümlerde belediyeler için stratejik planlar yapma ve bu planlarla uyumlu olarak performans esaslı bütçeler hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

Belediyeler hizmetlerin sunumunda belirlenen politikaları somut iş programlarına ve gerçekçi bütçelere dayandırmak zorundadırlar. Ürettiğimiz hizmetlerin daima kaliteli olması adına; önem öncelikli yatırımlarımızı, takip edeceğimiz değerleri, ilkeleri ve politikaları sizlere aktarmak için bu planı yapıyoruz.

Biliyoruz ki demokrasiyi üstün kılan halkın siyasal katılımı ve denetimidir. Bu çalışmada önümüzdeki beş yıllık dönemde halkımızın ve kentimizin ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçları öncelik sırasına ve mali yapımıza bağlı olarak sıraladık. Böylelikle beş yıllık süre içerisinde de hedeferimizi ve bu hedeferi nasıl yerine getireceğimizi ayrıntılı olarak planladık.

Karesi Belediyesi olarak hazırladığımız 2020-2024 stratejik planımız; imardan ulaşıma, sosyal ve kültürel belediyecilikten, kaynakların verimli kullanımına kadar çok geniş bir yelpazede şehrimizin geleceğine ışık tutan yol haritamız olacaktır.

Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği, paylaşımcı ve hoşgörülü çağdaş yönetimin temel ilkesi olarak kabul ederek yola çıktık. Kentimizin vizyonuna uygun, halkımızın beklentilerini karşılayacak amaçlar belirledik.

Sonuç olarak Karesi Belediyesi olarak kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanabilecek, halkımızın beklentilerini karşılayacak ve hizmeti temel amaç kabul ederek önümüzdeki beş yıllık dönemde yapacaklarımızın yer aldığı stratejik planı hazırladık.

Karesi Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Karesi'nin geleceğinin şekillenmesi anlamına gelmektedir. Stratejik plan Karesi'de farkındalık yaratan hizmetleri ortaya koyacağına ve ülkemizde de pek çok kurum ve kuruluşa örnek olacağına inanıyorum. Kişilikli ve kimlikli şehir oluşturma adına stratejik planımızın hazırlanma sürecine katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve değerli Meclis üyelerimize çok teşekkür ederken, saygıdeğer Karesi halkına da, bizlere duyduğu güven ve destek için şükranlarımı sunarım.

Yeni dönemin tüm halkımıza ve kentimize hayırlı olmasını dilerim.

Dinçer ORKAN

Karesi Belediye Başkanı

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]