2020-2024 dönemi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Stratejik planı

Stratejik planlama, kamu kurumlarının ellerindeki kaynaklar ile gerçekleştirdikleri faaliyetler ve bu faaliyetler sonucu elde edilmesi hedeflenen çıktıların belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç içerisinde, akıllı şehircilik anlayışıyla, gelişen teknolojilerden yararlanmak, hızla küreselleşen dünyamızdaki yeniliklere ayak uydurmak yerel yönetimler için zorunluluk haline gelmiştir. Stratejik planlamanın gelecek odaklı, uzun vadeli bir süreç olduğu ve kamu yönetimi kültüründe bazı önemli değişiklikler gerektirdiği göz önüne alındığında sürecin her aşamasının kararlılıkla yönetilmesi gerekmektedir.

Dünyada yaygınlaşan ‘birlikte yönetim’ anlayışının sürecin her aşamasında uygulanması stratejik planın başarıya ulaşmasında en önemli anahtardır. Bu nedenle, Stratejik planlar, katılımcı ve paylaşımcı bir yaklaşımla hazırlanırlar. Vatandaşların, kanaat önderlerinin, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının Stratejik Planı sahiplenmesi, yönetim ve karar sürecinin en önemli unsuları olarak görülmedikleri müddetçe demokratik bir belediyeciliği hayata geçirmek mümkün değildir. Kimseyi geride bıra kmadan, şehrin tamamını kapsayan bir yönetim yaklaşımı ile, şehre dair her sözün kıymet bulduğu, katılımcılığı ön plana alan, yerel kalkınma potansiyelini yakalamış bir dünya şehri olma hedefiyle hazırladığımız 2020- 2024 Yılı Stratejik Planımızı, bütünlüklü bir bakış açısıyla ortaya koymanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 ilçemizin belediye başkanıyla birlikte Strateji Geliştirme Üst Kurulu oluşturulmuş, 20 ilçe ile belediye koordinasyon toplantısı, Kuzey, Güney, Körfez ve Merkez olmak üzere dört bölgesel çalıştay, bir Şehir Şurası gerçekleştirilmiştir. İlçe belediyelerinin stratejik planları ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Planının birbirine uyum sağlaması hedeflenmiştir. Ayrıca ilimizde ikamet eden 9 bin 85 kişiyle yüz yüze veya telefonla görüşme yoluyla anket yapılmış, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve muhtarlardan oluşan 1.001 kişi ile mülakat yapılarak analiz sonuçları plana yansıtılmıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, yarınlarımızı daha yaşanabilir kılmak, geleceğin güçlü ve dinamik Balıkesir’ini oluşturmak için yaptığımız çalışmalarda kalite standartlarını hep yüksek tutmayı, kaynaklarımızı verimli kullanarak çevreyi korumayı esas ilkelerimiz olarak belirledik. Bu doğrultuda, şehrimizin geleceğinde ortak hayalimiz olan, coğrafyasının gücünü, tarımsal üretim çeşitliliğini ve tarihsel birikimlerini, temiz sanayi ve ileri teknoloji ile dünya markası gıda ürünlerine, temiz enerjiye, nitelikli sağlık ve turizm hizmetlerine dönüştürebilen her bir ilçesinin kendine has marka unsurlarıyla, dünyaca kabul gördüğü, bütün mahalle ve sokaklarında kültürün, sanatın, sporun renkleriyle şehrin hayat bulduğu, Kuva-yi Milliye bilincinin beslendiği milli değerleriyle, Dünya Şehri Balıkesir için Stratejik Planımıza son şekli verilmiştir. Tüm kesimlerin görüşlerini alarak hazırladığımız Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planında rol alan her vatandaşımıza, personelimize ve emeği geçen kurumlara teşekkür eder, 2020 - 2024 yılı Stratejik Planının hem şehrimize hem de ülkemize refah ve huzur getirmesini dilerim.

Yücel YILMAZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]