2020-2024 dönemi Bilecik Belediyesi Stratejik planı

Stratejik planımızın temelinde; Şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, adalet ve eşitliğin olduğu, bunların yanı sıra toplumun her kesimine ulaşabilme ve toplumsal cinsiyet eşitliği değerlerini barındıran hizmet anlayışı vardır.

Bu anlayışla çalışmalarını sürdüren Belediyemiz; sağlıklı, temiz ve keyifle yaşanabilir modern bir kent hedefi doğrultusunda hizmetlerini sürdürmeye başladı. İnsan ve çevre odaklı sosyal hizmet anlayışıyla, tarihi dokuyu koruyarak, şehrin var olan kültürel ve doğal zenginliklerini, katılımcı, özgür ve yenilikçi projeler ile markalaştırmayı amaçlıyoruz.

Yaşam kalitesini artıracak stratejik plan doğrultusunda hareket eden Belediyemiz, şeffaflık ve hesap verilebilirlik düşüncesi ile toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef
ve önceliklerini netleştirmiş, anlaşılır ve açık bir örgüt yapısına sahip bir kurum olmayı hedeflemektedir.

Şehir sakinlerinin, yetişkinler ve çocuklar düzeyinde bireysel ya da Kent Konseyi, STK’lar ve meslek odaları aracılığıyla katılımcı hizmet anlayışı ile buluşma imkanını sunacağız. Bilecik Belediyesi olarak bu yönüyle yerel yönetim anlayışının en güzel örneğini sergilemeyi hedeflemekteyiz.

Misyonu itibariyle; Demokrasi, insan haklarına saygı, etik değerlere bağlılık, yönetimde yenilikçi yaklaşım ve vatandaş memnuniyeti gibi önemli değerlere sahip olan Belediyemiz; Vizyonunda ise, şehirlerin yarıştığı günümüz dünyasında Bilecik’in her alanda örnek gösterilebileceği ve yaşanabilir şehirlerin arasında yer alan bir kent olması yolunda emin adımlarla yürümek vardır.

Stratejik planımızda teknik olarak binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin başta dezavantajlı vatandaşlarımız olmak üzere herkese güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını hedefleyen Bilecik Belediyesi, erişilebilirlik kavramını teknik olarak dezavantajlılar ,yaşlılar ve çocuklar için özel bir ulaşım hizmeti olarak kabul etmektedir. Kentte yaşayan tüm insanlar için belediyecilik hizmetlerinin kolay ulaşılabilir aynı zamanda hızlı erişilebilir olması ve hizmetlerinin tamamının bu formatta planlamasını kapsayacaktır.

Vatandaşlarımıza eşit şartlarda hizmet ederken aynı zamanda adaletli hizmet etmeyi önemseyen hizmet anlayışımız, toplumun tüm kesimlerinin taleplerine eşit mesafede yaklaşacak ve çözüm odaklı olacaktır.

Bilecik Belediyesi olarak; şehirdeki diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte şehrin bütün dinamikleriyle koordineli çalışarak her zaman çözüm üreteceğiz. Denetim ve iyileştirme mekanizmalarını en iyi şekilde yöneterek, insanların şehirle aidiyet duygusunun pekişmesini sağlayacak Stratejik Eylem Planımız, performans ve kaliteyle doğru orantılı olarak verimlilik ve etkinliği göz önünde bulunduran bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Bu anlamda değerli hemşehrilerimizin bizlere güvenmesi ve gerek düşünceleriyle, gerek eleştirileriyle çalışmalarımıza katkı sunması bizlere güç verecektir. Bilecik Belediyesi Stratejik Planı T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2019 yılında hazırlanan “Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi” kural ve içeriklerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Semih ŞAHİN
Bilecik Belediye Başkanı

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]