2020-2024 dönemi Hendek Belediyesi (Sakarya) Stratejik planı

Stratejik plan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” şeklinde ifade edilmektedir. Birlikte içerdiği ve hedeflediği, ulaşmayı planladığı noktaya ulaşmanın uzun bir yol olduğu, pek çok dinamiğin birbiri ile ilişkili bir çark misali sorunsuz ilerlemesi gerektiğini ancak uygulamaları ile anlayabileceğimiz bir süreç. O yüzdendir ki ülkemizde son zamanlarda stratejik plan bir belgeye tıkınıp kalmaması için stratejik yönetim adı ile ifade edilmektedir. Stratejik plan bazen kaçınılmaz bir yol haritası, bazen uygulamak istenen faaliyetler için dayanak, bazen alınacak manevi bir güç bazen de rutin işlerin daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı ve verimli yapılmasını sağlayan aslında bir ilkeler topluluğudur. Bizler de 2020-2024 dönemi için hazırlığına giriştiğimiz stratejik planın olabildiğince Hendek’e özgü, tam olarak Hendek için geleceğe işaret koyduğumuz bir şimdiki zaman projesi olması için yola çıktık. Kent konseyi, canlı ihale ve meclis toplantıları, doğrudan demokrasiye örnekler, vatandaş taleplerinin kayıtlı bir ortamda toplanması, takibi ve gerçekleştirmelerinin izlenebileceği bir zemin üzerine inşa etmeye başladığımız stratejik planın hayalimizdeki gibi olmasını Hendek halkı sağladı. Kendilerine pek çok yöntemle ulaşarak hazırladığımız anketlerle görüşlerini ve beklentilerini bizlerle içtenlikle paylaştılar. Aynı zamanda bizler de kurum içinde çalışanlarımıza sorular hazırladık, büyük katılım arzusu ile karşılaştık. Hem vatandaşlarımızda hem de çalışanlarımızda. Stratejik planın araştırma bölümü olan ve sağlam temeller üzerinde gerçekçi hedeflerle oluşturulmasını sağlayacak durum analizini derinlemesine yaptık. Bu çerçevede en büyük yardımcımız Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2019 yılında ilk defa belediyeler için hazırladığı Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi kılavuzunda çalışanlarımız oldu. Hiçbir danışmanlık desteği olmadan 2015-2019 dönemi stratejik planı tecrübelerinden faydalanarak Hendek Belediyesi’nin 2020-2024 dönemi stratejik planını oluşturduk. Hendek için Hendek Belediyesi’nin her bir personelinin bir şans olduğunu düşünüyoruz. Hendek için Hendeklilerle, koyduğumuz hedeflere tam da olması gerektiği anda tam da olması gerektiği gibi ulaşacağımıza dair inancımız tam. Dünyada ve ülkemizdeki kamu yönetimi trendi artık sadece rutin hizmetlerin bilindik yöntemlerle sunulmasını başarı olarak görmüyor. Teknolojinin entegre edildiği, hizmete ulaşmayı değil hizmetin sıfır noktasında üretilmesini, verimliliği, şeffaflığı ve sorgulanabilirliği ön plana tutan yeni yöntemler, yeni yaklaşımlar beklenilmekte. Belediyeler artık hizmetin sadece sorumlu oldukları mahalli alanlarla sınırlı kalmadığı bilincindeler. Belediyelerin iyi uygulama örnekleri artık ilçenin tanımına katkı sağlamakta, yaşanılan yerler olmasına destek olmakta ve bu durum da hem kültürel hem de ekonomik gelişmesinin önünü açmakta. Hendek Belediyesi’nin 2020-2024 dönemi stratejik planı aslında tüm bu bilincin göreve gelmemizle birlikte değil yılların özlemi, beklentisi, hayalleri, tecrübeleri, planları ile şekillendi, sonuçlandı ve şimdi uygulama hevesiyle çalışmalara başlıyoruz. Stratejik planın hazırlık programına, kanundaki ilkelere ve rehberdeki kurallara uygun olarak hazırlanmasına katkı sunan tüm paydaşlarımıza, çalışanlarımıza ve değerli meclis üyelerimize bu vesileyle teşekkür ediyor, Hendek için hayırlı olmasını diliyorum.

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]