2020-2024 dönemi Ataşehir Belediyesi (İstanbul) Stratejik planı

2020 yılı sonunda Planın son 4 yılı için yapılan güncelleme

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]