2020-2024 dönemi Kızıltepe Belediyesi (Mardin) Stratejik planı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile başlayan yeni kamu yönetimi anlayışıyla stratejik yönetim biçimi olarak da adlandırılan bu yeni yönetim biçiminde, ileriye yönelik amaç ve hedef belirleme önemsenmekte, eldeki kaynaklar bu yönde rasyonel kullanılmakta, katılımcı ve bilgiye dayalı karar verme belirleyici olmaktadır. Bu nedenle, kamu yönetimlerinde daha etkin ve verimli hizmet anlayışı ile birlikte planlı gelişimi de gerektirmektedir. Başarıya ulaşmanın yolu etkili ve kalıcı hizmetler üretmekle mümkündür.


Kızıltepe Belediyesi olarak önümüzdeki 4 yıl içerisinde enerjimizi ve kaynaklarımızı en etkin, en verimli şekilde, hangi hedefler doğrultusunda ve nasıl yönlendireceğimizi 2020-2024 Stratejik Planı ile belirledik. Stratejik planlama çalışmalarındaki temel yaklaşımımız, katılımcılık olmuştur. Bu nedenle; Kızıltepe Belediyesinin Stratejik Planının hazırlanmasında katılımcı bir çalışma izlenmiş, halkımızdan, paydaşlardan ve sivil toplum örgütlerinden gelen katkılarla amaçladığımız Kızıltepe’nin nasıl olması gerektiği ve nasıl olacağı sorusuna cevap aranmıştır. Stratejik plan; zayıf yönlerimizi görmemizi, güçlü yönlerimizin farkında olmamızı, önümüze çıkan fırsatları değerlendirmemizi ve tehditlere karşı önlem almamızı sağlayacaktır.


2020 2024 yılı Stratejik Planımızın, Kızıltepe halkına daha etkin ve kaliteli hizmet sağlayacağını düşünerek, çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.Hüseyin ÇAM
Kaymakam
Belediye Başkan v.

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]