2022-2026 dönemi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Stratejik planı

Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gözeterek ve kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmayı amaçlayarak hazırladığımız stratejik planlar, hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizin planlı bir şekilde yürütülmesinde bizlere yardımcı oluyor.

Hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, konforlarını artırmak için stratejik planların rehberliğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız 5 yıllık stratejik plan ile şehrimizde hayata geçireceğimiz projelerin gelişimini görmek ve sürdürmek istiyoruz.

Stratejik Planlar; kaynakların hedefler doğrultusunda en verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan araçlardır.

Şehrimiz için atacağımız adımlar hayırlı olsun. Planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

                                                                                                          Yiğit TURAN
                                                                                                   SASKİ Genel Müdürü

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]