2020-2024 dönemi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Stratejik planı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2020-2024 Stratejik Planının 2023-2024 Dönemi için güncellenmiş sürümüdür.

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]