2020-2024 dönemi Nazilli Belediyesi (Aydın) Stratejik planı

Merhaba Değerli Nazilliler,

Dünya çapında Demokrasinin en etkili alanlarından biri de yerel yönetimler olmuştur. Yerel yönetimlerin sosyal adaleti sağlayıcı, toplumcu bir belediyecilik anlayışıyla ele alınması, halkın siyasete demokratik katılımının olanaklarının yerelde oluşturulması, çoğulcu yerel yönetim anlayışının öncü ilkeleridir. Bu ilkelerin etkin kılınması ve kalıcı hale gelebilmesi için şeffaf bir yerel yönetim anlayışı kaçınılmazdır. Yerel yönetimler halkın fikirlerine ve katkılarına açık olmalıdır.

Gerçek demokrasi, her düzeyde katılımcı ve koşulsuz şeffaf bir yönetimle başarılabilir. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik modellerinin artması ülke genelindeki demokrasi ve özgürlüklerin gelişmesine önemli katkı sunacaktır. Bu anlamda halkın kendini yönetmesine dayanan yaklaşım, yerel yönetimlerden merkezi yönetime kadar uzanan bir sosyal demokrasi kültürünü de geliştirecek enerjiyi sağlayacaktır. Toplumdaki adalet arayışını destekleyecek biçimde hakkaniyetli yerel yönetim anlayışını sürekli önde tutarak; hak ve özgürlükler zemininde, yerel yönetim hizmetlerinden çalışma yaşamına, belediye-vatandaş iletişiminden sosyal projelere değin hayata geçirmek önceliğimizdir.

Belediyecilik hizmetleri tüm yaşam ve uğraş alanlarını kapsayan, kültür-sanat ve sosyal alanlara da sirayet eden birçok başlıkta stratejik bir öneme sahip oldu. Bu önemin ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi talebinin bir parçası olarak yerel yönetim politikalarını belirlemek ve bu politikaları hayata geçirecek işleyişleri kurmak bizim açımızdan önceliklidir.

Nazilli Belediyesi olarak “Geniş Katılımlı Toplantılar” dizisiyle Nazillilerle birlikte stratejik planı hazırlıklarımızı tamamlayarak önümüzdeki beş yılı, Nazilli’nin geleceğini Nazilli halkıyla birlikte belirledik. Nazilli  kimliğini, Nazilli’de yaşayan, sosyalleşen, çalışanlar olarak tarif ederek; Nazilliliği bir ayrıcalıktan çok Nazilli paydasında ortaklaşan bir çoğulculukla sahipleniyoruz. Belediyelerin yılları aşkın süredir bürokratik ve kurumsal olarak kapalı çalışma stratejisine karşı katılımlı bir yönetim sürecini hayata geçirdik. Böylece Nazillililerle birlikte kolektif bir süreçle, dayanışma ilişkileriyle öreceğimiz etkileşimli bir yerel yönetimin olanaklarını belirlemiş olduk. Bu anlamda tüm hizmet sürecimizde proje kadar anlayış geliştiren bir yerel yönetim olmayı, Nazillililerle birlikte hayata geçirdiğimiz uygulamalarla köklü dönüşümler gerçekleştirebilmeyi yürekten umut ediyorum.

Kürşat Engin ÖZCAN

Nazilli Belediye Başkanı

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]