2013-2017 dönemi Marmara Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Sevgili Marmaralılar,
  Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından biri haline getirmek amacıyla başlattığımız köklü dönüşüm ve yeniden yapılanma çalışmasının belki de en önemli halkasını stratejik planlama çalışması oluşturmaktadır. 2013-2017 dönemini kapsayan stratejik planımız, önümüzdeki beş yılda yapmayı hedeflediğimiz temel faaliyetlerin ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz büyük projelerin yol haritası niteliğindedir.


  Stratejik planın hazırlanması yaklaşık bir yılı bulan uzun bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Üniversitemizdeki akademik ve idarî personelin yanı sıra öğrencilerimizin ve dış paydaşlarımızın aktif katılımıyla hazırlanan stratejik planımızda, kurumsal geçmişimiz gün yüzüne çıkarılırken, mevcut durumumuz ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiş ve geleceğe dair iddialı, ancak gerçekçi hedefler konmuştur.


  Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve kurumsal değerleri yeniden tanımlanmış, diğer stratejik planlardan farklı olarak üniversitemizin kurumsal kimliğini en iyi şekilde ifade edecek bir slogan geliştirilmiştir.


  Stratejik planımız beş stratejik alan ve yedi stratejik amaç üzerine oturmaktadır. Stratejik amaçlar, akademik ve idarî birimlerle doğrudan ilişkilendirilerek stratejik hedefler tanımlanmıştır. Diğer bir ifade ile stratejik amaçların uygulamadaki karşılığı bire bir tanımlanmıştır. Stratejik hedeflere uygun performans hedefleri belirlenmiş ve performans göstergeleri atanmıştır. Kurumsal stratejiler de bu kapsamda tanımlanarak stratejik plan çalışması tamamlanmıştır.


  Stratejik plan sürecine bütün Marmara ailesi ve dış paydaşlarımız aktif katkı ve destek vermiştir. Başta strateji geliştirme kurulu üyeleri olmak üzere, emeği geçen herkese en kalbî teşekkürlerimi sunarım.

  Toplumla ve dünya ile bütünleşmiş, insanlığa aktif katkı yapan, yüksek nitelikli katma değer üreten ve hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bir üniversiteye ulaşma hedefiyle hazırlamış olduğumuz stratejik planımızın üniversitemize, akademik camiaya ve ilgili tüm kesimlere hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.


  Prof. Dr. M. Zafer GÜL
  Rektör

 • 1. Kurumsal dönüşümü sürdürülebilir kılmak

  2. Malî kaynakları güçlendirmek

  3. İş hayatında tercih edilen öğrenciler yetiştirmek

  4. Referans alınan bilimsel çalışmalar yapmak

  5. Kültürel ve sosyal faaliyetleri mükemmelleştirmek

  6. Paydaşlarla ortak faydaya dayalı işbirlikleri geliştirmek

  7. Uluslararası düzeyde etkili ilişkilerağı geliştirmek

 • 1.1. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar dört fakülte binası ve iki adet çok amaçlı kültür merkezi, bir adet müzik stüdyosu inşa edilmesini sağlamak
  1.2. Stratejik Hedef: Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii Yapım işini 2014 yılı sonuna kadar bitirmek
  1.3. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar Başıbüyük Sağlık Yerleşkesinde altı adet fakülte binasının ve yerleşke çevre ve alt yapı düzenlemesini tamamlamak
  1.4. Stratejik Hedef: Başıbüyük Yerleşkesinde 2015 yılı sonuna kadar aktif bir uygulama eczanesi açmak.
  1.5. Stratejik Hedef: 2015 yılı sonuna kadar öğrencilerin fiziksel araştırma ve uygulama imkânlarını geliştirmek amacıyla ekonomik simülasyon salonu hazırlamak
  1.6. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar akademik birimlerde kullanılmak üzere 110 adet akıllı tahta temin edilmesini sağlamak
  1.7. Stratejik Hedef: 2017 yılına kadar multimedya merkezindeki bilgisayar sayısını 30’a çıkarmak

  1.8. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar üç yerleşkede 40 adet dersliğin, 10 adet büronun, Deney Hayvanları Uygulama Merkezi’nin tadilatını yapmak
  1.9. Stratejik Hedef: AEF Okul Öncesi Uygulama Biriminin öğrenci kapasitesinin artırılması ve nitelikli bir mekâna kavuşması amacıyla 2017 yılı sonuna kadar yeniden inşasını sağlamak
  1.10. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar 37 adet yeni laboratuvar inşa etmek, 3 adet laboratuvarın tadilatını yapmak, Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki fantom laboratuvarındaki fantom unit sayısını 43’ten 50’ye çıkarmak
  1.11. Stratejik Hedef: Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından kullanılan binaların ve mekânların, özürlülerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların 2013 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak
  1.12. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar bütün belgelerin elektronik ortama aktarılmasını sağlamak
  1.13. Stratejik Hedef: 2014 yılı sonuna kadar bilimsel çalışma amacıyla mevcut hasta havuzlarının kayıtlarının ayrı ayrı arşivlenebildiği bir kayıt sistemi oluşturmak
  1.14. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar teorik derslerin %20’sinin online alınabilir hale gelmesini sağlamak
  1.15. Stratejik Hedef: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı hazırlayarak 2017 yılı sonuna kadar tüm öğretim üyelerini programa dâhil etmek
  1.16. Stratejik Hedef: 2013 yılı sonuna kadar toplam 56 bilgisayarlık öğrenci bilişim merkezi kurulmasını sağlamak

  1.17. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar Üniversitemizde yarı açık olimpik yüzme havuzu yapılmasını, kapalı aletli spor salonu ve doğa sporları parkurunun kurulmasını, iki adet açık tenis kortunun kapalı hale getirilmesini sağlamak
  1.18. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar futbol tribünlerinin yeniden yapılandırılarak ARGE merkezine dönüştürülmesini sağlamak
  1.19. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar en az 1 adet patent almak

  1.20. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar “Sermaye Piyasası” ve “Sigortacılık”, “Gastroenterohepatoloji Moleküler Biyolojisi” Doktora Programlarını açmak
  1.21. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar “Endoskopi Ünitesi”, “Yağlı Karaciğer” ve “Yeni Doğan Metabolik Hastalıkları” merkezlerini hizmete açmak ve Kemik İliği Transplantasyon Ünitesini allogeneik nakil yapabilen bir merkez haline getirmek
  1.22. Stratejik Hedef: Fakülte ve Yüksek okullarımızda 2017 yılı sonuna kadar en az 5 (beş) adet simülasyon merkezi inşa etmek
  1.23. Stratejik Hedef: 2017 yılında deney hayvanları kullanılarak yapılan araştırmaların %100’üne destek sağlamak ve en az 3 adet eğitim faaliyeti düzenlemek
  1.24. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar, 2 fakülte, 1 yüksekokul ve 3 merkezin ulusal/uluslararası mercilerce akredite edilmesini sağlamak
  1.25. Stratejik Hedef: Üniversite kütüphanesinden kullanıcıların daha fazla faydalanabilmesi amacıyla 2017 yılı sonuna kadar kütüphanenin günlük açık kalma süresini 15 saate çıkartmak suretiyle faydalananların sayısını 38.000’e yükseltmek
  1.26. Stratejik Hedef: Anadoluhisarı Yerleşkesi’nde en az 25.000 cilt materyale sahip, Siyasal Bilimler İhtisas Kütüphanesi’ni 2015 yılı sonuna kadar faaliyete geçirmek
  1.27. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar “bulut bilişim teknolojisini” faaliyete geçirmek

  1.28. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar ISO27001 Bilgi Güvenliği ve ISO 20000-1 BT Hizmet Yönetimi Sistemi kalite belgelerine sahip olmak
  1.29. Stratejik Hedef: Marmara Üniversitesi Call Center Bilgi Teknolojileri Altyapısını 2013 yılı sonuna kadar kurmak
  1.30. Stratejik Hedef: Mezun öğrencilere ait iletişim ve mesleki bilgileri içeren bir veri tabanının 2013 yılı sonuna kadar oluşturulmasını sağlamak
  1.31. Stratejik Hedef: 2017 yılına kadar kaliteyi arttırmaya yönelik yılda en az 4 kez öğrenci anketi yaparak iş süreçlerini memnuniyet odaklı ölçmek
  1.32. Stratejik Hedef: Hizmetiçi Eğitim Yönergesini 2013 yılı sonuna kadar tam olarak uygulamak
  1.33. Stratejik Hedef: İdari personel verimliliğini arttırmak için her yıl kişi başına en az 12 saat hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak
  1.34. Stratejik Hedef: Kurumumuzda başarılı personelin ödüllendirilebilmesini sağlayacak bir Ödül Yönergesi sisteminin alt yapısını 2015 yılında tamamlamak
  1.35. Stratejik Hedef: Norm Kadro Çalışmasını 2013 yılı sonuna kadar hayata geçirmek

  1.36. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar tüm akademik personelden bilimsel çalışma yapmaya istekli olan toplam 250 ve idari personelden ise ERASMUS kapsamında 10 olmak üzere toplam 260 personele yurtdışına gitme imkânı sunmak
  1.37. Stratejik Hedef: Öğretim elemanlarının eğitici yönlerini geliştirebilmeleri amacıyla MÜSEM ile işbirliği yaparak her yıl kişi başı en az 12 saat kişisel gelişim eğitimi (topluluk önünde konuşma, beden dili, iş ortamında çatışma çözümü, vb.) düzenlemesini sağlamak

  1.38. Stratejik Hedef: MÜSEM bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezinde verilen eğitim programlarından elde edilen gelirlerin 2017 yılının sonuna kadar en az 6.000.000-TL olmasını sağlamak

  2.1. Stratejik Hedef: Yabancı uyruklu öğrenci sayısını her yıl arttırarak 2017 yılı sonuna kadar toplam öğrenci sayısının % 5 ine ulaştırmak
  2.2. Stratejik Hedef: BAPKO, TDK, TÜRKSOY, TİKA, TÜBİTAK, TUBA, DPT, AB, İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) ve diğer fon kaynaklarından sağlanan proje desteği miktarını her yıl artırarak 2017 yılı sonuna kadar yıllık 13.400.000.-TL’ye yükseltmek
  2.3. Stratejik Hedef: Döner sermaye kapsamında elde edilen gelirleri her yıl düzenli olarak arttırarak 2017 yılı sonuna kadar yıllık 89.000.000 TL’ye yükseltmek
  2.4. Stratejik Hedef: Bağış ve sponsorluk yolu ile 2017 yılı sonuna kadar 10.500.000.-TL ayni veya nakdi destek temin etmek
  2.5. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar Yaz Okulu gelirlerinin %25’lik kısmını, Üniversite dışından gelen öğrencilerden elde etmek
  2.6. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar tüm tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenci kontenjanlarını doldurarak toplam 6.000.000 TL maddi kaynak elde etmek

  3.1. Stratejik Hedef: Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılan öğrenci sayısını 2017 yılına kadar her yıl en az %10 arttırmak
  3.2. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar öğrencilerin mesleki donanımlarını ve tercih edilebilirliklerini arttırmak amacıyla meslek örgütleri ve benzeri işverenler sendikası ile dekanlık arasında 9 adet protokol yapmak
  3.3. Stratejik Hedef: 2017 yılına kadar 130 adet sektörel, teknik ve kurumsal gezi yapılmasını ve bu gezilere toplam 1200 öğrencinin katılımını sağlamak
  3.4. Stratejik Hedef: Öğrencilerin iş hayatına daha iyi hazırlanabilmeleri amacıyla rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek bir birimi 2013 yılı içerisinde kurmak
  3.5. Stratejik Hedef: Öğrencilerin meslekî donanımını geliştirmek amacıyla, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça’nın yanı sıra Almanca, Farsça, Çince, İbranice, Yunanca ve İspanyolca dillerinden en az birini iyi derecede öğrenebilmeleri için gerekli altyapının 2017 yılı sonuna kadar kurulmasını sağlamak
  3.6. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar, kariyer danışmanlığı kapsamında sektör ve endüstri işbirliği ile toplam 30 adet seminer ve/veya toplantı gerçekleştirmek
  3.7. Stratejik Hedef: Üniversite bünyesindeki hobi bahçelerini 2014 yılı sonuna kadar 10000 m²’ye çıkarmak
  3.8. Stratejik Hedef: Üniversite bünyesinde olup merkezimizin Kandıra Sarısu biriminde bulunan doğal havuzun 2014 yılı sonuna kadar 200 m² büyüklükte modern havuz haline dönüştürmek

  4.1. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar akademik birimlerce yayınlanan dergilerden 17 adedinin farklı alan endekslerince taranır hale gelmesini sağlamak
  4.2. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar 8 adet yeni akademik dergi yayınlamak

  4.3. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar 50 adet kongre/sempozyum/panel/çalıştay düzenlemek
  4.4. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar en az 60 adet ulusal/uluslararası nitelikte yayın yapmak

  5.1. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar yıllık en az 90 adet kültürel, sanatsal, sportif, sosyal ve
  eğitici organizasyon düzenlemek
  5.2. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar akademik/idari personelin ve öğrencilerin daha ekonomik olarak sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmalarını sağlamak, dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla en az 2 adet anlaşma yapmak
  5.3. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar topluma yönelik yıllık en az 30 faaliyet gerçekleştirmek
  5.4. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar her akademik birim için yılda en az bir kere olmak üzere 35 adet “mezunlar günü” etkinliği koordine etmek

  6.1. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar sektörün özel ve kamu alanında faaliyet gösteren öncü kurum ve kuruluşlarından en az 45 tanesi ile yıllık 50 faaliyet yapmak
  6.2. Stratejik Hedef: Öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri amacıyla öğrenci kulüpleri ile sektör temsilcileri arasındaki ilişkiyi teşvik etmek ve ortak etkinliklerin artmasını sağlamak adına Türkiye’nin önde gelen kurumlarıyla 2017 yılı sonuna kadar toplam 10 adet organizasyon düzenlemek
  6.3. Stratejik Hedef: Adalet Bakanlığı ile işbirliği yaparak 2017 yılı sonuna kadar Anadolu Yakasındaki Adli Tıp Uygulamalarına dâhil olmak

  7.1. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar uluslararası eğitim ve değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısını yılına kadar 60’a öğrenci sayısını ise 250’ye yükseltmek
  7.2. Stratejik Hedef: 2017 yılı sonuna kadar en az 5 adedi ortak lisansüstü eğitimi ve 2 adedi çifte diploma ilgili olmak üzere toplam 65 adet uluslararası düzeyde ikili işbirliği anlaşması imzalamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]