2014-2018 dönemi Gebze Teknik Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kuruluşunun 20. yılına, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ise 18. yılına erişen GYTE, üstün nitelikli akademik kadrosu, yüksek akademik standartları ve olağanüstü dinamizmi ile kısa sürede ülkemizin en iyi üniversiteleri arasına girmeyi başarmıştır. Yaptığı atılımlar, gerçekleştirdiği projeler ve yöneldiği hedefler bakımından, genç yaşına karşın dünyanın köklü ve saygın bilim kuruluşlarıyla birlikte adından söz edilir bir konuma ulaşan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE), lisansüstü eğitime, üniversite-sanayi işbirliğine ve yeni teknolojilerde araştırmaya ağırlık veren bir ihtisas üniversitesi olma hedefinde yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Enstitümüzün temel görevi; eğitimli, nitelikli insan gücü yetiştirmek ve bilimsel bulgular sonucu üretilen bilgiyi insanlığın hizmetine sunmaktır. Aynı üniversiteler yasasına bağlı olmamıza rağmen adımızın farklı olması da misyonumuzun bu farklılığından kaynaklanmaktadır.

  Sürekli hedef büyüten GYTE, akademik faaliyetler ve öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında ki başarısının yanı sıra, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye’de ilk kez açıkladığı Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi'nde, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 9. sırada yer almıştır.

  Yüksek Öğretim Kurumu dışında, iki farklı üniversitenin; toplam yayın sayısı, kişi başına düşen yayın sayısı, kişi başına düşen atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrencisi sayısı gibi kriterler göz önünde tutularak yaptığı “Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri Sıralaması”nda 2011 ve 2012 yıllarında GYTE,

  •  Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde, teknik ekibi Prof. Dr. Ural Akbulut, Prof. Dr. Nazife Baykal, Prof. Dr. Ayşen Akkaya, Prof. Dr. Canan Çilingir, Yrd. Doç.Dr. Sevgi Özkan, Dr. Murat Perit Çakır tarafından oluşturulan, Türkiye'deki Üniversitelerin Akademik Performansları (University Ranking by Academic Performance¦URAP) çalışmasında da, 2011 senesi Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler Genel Sıralamasında ikinci olmuştur.
  •  Sabancı Üniversitesi'nce 18 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan, 2000 yılından önce kurulan üniversiteler sıralamasında birinci olmuştur.  Sabancı Üniversitesi tarafından 2012 yılı Aralık ayında "2000 Yılından Önce Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması 2012" adı altında kamuoyunun bilgisine sunulan araştırmada Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü birinci sırada yer almıştır.

  Bu başarı her şeyden önce evrensel ölçekte bilim ve proje üreten değerli öğretim üyelerimiz ile onlara uygun ortam sağlamak için hizmet veren idari personelimizin ortak başarısıdır.

  GYTE’de meydana gelen fiziksel ve akademik gelişmeler:

  •  Muallimköy yerleşkesinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bilişim Vadisi olarak ilan edilmesinden sonra bu kampüste bulunan Kimya Bölümü ve Çevre Bölümü’nün ana kampüse taşınma ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle 28.11. 2011 tarihinde temeli atılan 16.476 m² kapalı alana sahip Kimya Bölümü Binası inşaatına başlanmıştır. İnşaatın 2013 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmakta olup, tamamlandığında Kimya ve Çevre Mühendisliği bölümlerinin hizmetine sunulacaktır.
  •  Daha önce temeli atılan ancak çeşitli nedenlerden ötürü tamamlanamayan GYTE Kütüphanesinin ikmal inşaatı hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bittiğinde 4.186 m² kapalı alana sahip olacak binamızda hızlı internet bağlantıları, bilgisayar laboratuarı ve çalışma alanları ile tüm öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Kütüphane binası da 2013 yılında hizmet vermeye başlayacaktır.
  •  Ülkemizde kuruluş aşamasında bulunan yeni üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek için kurulan Enstitümüzün, bu önemli misyonu doğrultusunda doktora derecesi ile mezun ettiğimiz 50’ın üzerinde öğrencilerimiz çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
  •  GYTE, araştırma ve lisansüstü eğitim ağırlıklı bir yapılanmayı hedeflemiştir. Bu amaca ulaşabilmek için yapılan doktora çalışmalarından uluslararası atıf endekslerince taranan üst düzey bilimsel dergilerde basılacak nitelikli bir yayın çıkarılması Senatomuzca zorunlu hale getirilmiş, bu gelişmelerin sonucu olarak da GYTE’nin Enstitümüz adresli olarak “Citation Index” kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale sayısında önemli artışlar gerçekleşmiştir.
  •  2012 itibarıyla; kütüphanemiz zengin kitap koleksiyonu, çok farklı veri tabanı adresi ile ulaşım sağladığı birçok e-dergi ve e-kitabına erişim olanağı ile ileri düzeyde bilimsel araştırma yapabilecek ve sanayinin belirli alanlarına hizmet sunabilecek düzeye ulaşmıştır.
  •  Enstitümüzde halen lisans programında 8 bölümde 1754, yüksek lisans programında 21 anabilim dalında, doktora programında ise 11 anabilim dalında toplam 2432 öğrenciye eğitim hizmeti sunulmaktadır.
  •  2012 yılı itibarıyla; üniversitemiz 97 adet modern araştırma ve eğitim laboratuvarına kavuşmuştur. Bu laboratuvarlarda hem akademik çalışmalar yürütülmekte hem de üniversite sanayi işbirliği kapsamında sanayinin problemlerinin çözümüne destek verilmektedir. Ayrıca bazı laboratuvarlarımızda ise endüstriyel hizmetler yürütülmektedir.
  •  Bu raporun hazırlandığı tarih itibarıyla Enstitümüzde 10.250.000,00 TL bütçeli 1 adet DPT, toplam 12.292.870,00 TL’lik 63 adet TÜBİTAK, toplam 360.000,00 € bütçeli 3 adet Avrupa Birliği Projesi, 574.895,00 USD bütçeli 1 adet BM Projesi ve 1.691.000,00 TL’lik 4 adet SANTEZ projesi de değerli öğretim üyelerimizin başkanlığında yürütülmektedir.
  •  2011 yılında GYTE 1 uluslar arası konferans ve 2 ulusal sempozyum düzenlenmiştir.
  •  Yükseköğretim kurumlarının kalitesini ve saygınlığını artıran, kurumlara uluslararası güvenilirlik sağlayan belgelerden biri olan Diploma Eki Etiketi de 2009 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Enstitümüze verilmiştir. 2012 yılında AKTS etiketi için başvuru yapılmış olup sonucun açıklaması beklenmektedir.
  •  Üniversite öğrencilerinin uluslararası hareketliliğini öngören, yüksek öğretimde üniversitelerarası iletişimi geliştirmeyi hedefleyen bir “Yükseköğretim Değişim Programı” olan ve Enstitümüzde 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı’nda faaliyetlerine başlanan “ERASMUS Projesi” kapsamında GYTE; 13 ayrı ülkeden 36 üniversite ile işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Öğrencilerimiz Enstitümüzle ikili anlaşmaları bulunan çeşitli Avrupa üniversitelerinde 3 ile 12 ay arasında eğitim görmek üzere yurtdışına gönderilmektedir. 2005 yılından bu yana toplam 164 öğrencimiz bu proje kapsamında yurtdışına gönderilmiş, yurtdışından da 26 öğrenci Enstitümüzde eğitim görmüştür. Bu programdan sadece öğrenciler değil öğretim üyelerimiz de yararlanmakta olup, bu proje kapsamında 29 öğretim elemanımız anlaşmamız olan çeşitli Avrupa üniversitelerine gitmiş, toplam 7 öğretim elemanı da Enstitümüzde görev yapmıştır.

  Dünyadaki baş döndürücü gelişmeleri takip ederek bu gelişimin bir parçası olmanın gereği olarak yeni projeler üretmek ve bilgi birikimimiz ile deneyimlerimizi öğrencilerimize en iyi şekilde aktarmak başlıca hedefimiz olmalıdır. Geleceğimizi, görmek istediğimiz düzeye taşımak için bir yol haritası olan stratejik plan büyük önem taşımaktadır. Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, planın uygulanması sürecinde tüm birimlerimize başarılar dilerim.

  Prof. Dr. Orhan ŞAHİN

  Rektör

 • A1- Eğitim-öğretim kalitesini artırmak

  A2- Üniversite-iş dünyası işbirliğini güçlendirmek

  A3- Girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelini artırmak

  A4- Çalışanların kişisel gelişimini ve memnuniyetini artırmak

  A5- Destek hizmetlerini iyileştirmek

  A6- Kullanılan kapalı alanları artırmak ve alt yapı imalatlarıyla çevre düzenlemesini tamamlamak

  A7- İç ve dış paydaşlara GYTE’nin faaliyetlerini tanıtmak

 • H1.1- Eğitim kalitesini güvence altına almak

  H1.2- Öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgi, görgü ve becerilerini artırmalarını sağlamak

  H1.3- Öğretim üyesi sayısını artırmak

  H1.4- Öğretim üyelerince sunulan lisansüstü tez danışmanlığı hizmetinin kalitesini artırmak

  H1.5- Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin nitelikleri ile ilgili sayısal göstergeleri iyileştirmek

  H2.1- İş dünyasının öğrencilerimize sağladığı imkân ve katkıları artırmak

  H2.2- İş dünyasına yönelik hizmetleri geliştirmek

  H2.3- GYTE’nin bir teknoparkın yönetiminde yer almasını sağlamak

  H3.1- Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü geliştirmek

  H3.2- Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğini artırmak

  H3.3- Araştırma proje faaliyetlerini artırmak

  H4.1- Personelin sosyal ve kültürel gelişimini artırmak

  H4.2- Personele yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenli olarak yapmak

  H4.3- Personel memnuniyetini artırmak

  H5.1- Öğrenci işleri hizmetlerini iyileştirmek

  H5.2- Kütüphane hizmetlerini iyileştirmek

  H5.3- Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek

  H5.4- Sağlık kültür ve spor hizmetlerini iyileştirmek

  H6.1- Çayırova Yerleşkesinde, toplam 55.532 m2 kapalı alana sahip olan eğitim ve araştırma binalarını, ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda, yapımına karar verilen yeni binalar inşa ederek artırmak

  H6.2- Çayırova Yerleşkesinde, toplam 22.266 m2 kapalı alana sahip olan hizmet binalarını, ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda, yapımına karar verilen yeni binalar inşa ederek artırmak

  H6.3- Çayırova Yerleşkesinde çevre düzenlemesi ve altyapı imalatlarını tamamlamak

  H6.4- Öğrencilere kampüs içinde barınma imkânları sunmak

  H7.1- Kamu yararına sosyal sorumluluk ve eğitime yönelik projeler gerçekleştirmek

  H7.2- Dış paydaşlarla ortak projeler gerçekleştirmek

  H7.3- Tanıtım faaliyetlerini kurumsallaştırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]