Hazırlanan Stratejik Planlar

Merkezi idareler ve devlet üniversiteleri stratejik planlarını değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığı’na göndermektedirler. Bu bölümde ilgili kurumların taslak stratejik planının bakanlıkta geçirdiği aşamalar izlenebilmektedir. Kurum türlerine göre taslak stratejik plan durum bilgilerine ulaşmak için kurum türü seçerek devam edin.

Merkezi İdareler

Sıralama: Durum | Mevzuat | Kurum Adı |

Sayfalar: 1

: Taslak plan gönderilmedi
: Taslak plan iletildi, değerlendiriliyor
: Taslak plan değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi
: Nihai plan gönderilmedi

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]