: Taslak plan gönderilmedi
: Taslak plan iletildi, değerlendiriliyor
: Taslak plan değerlendirme raporu kuruluşa gönderildi
: Yürürlükteki plan
: Nihai plan gönderilmedi
: Güncelliğini yitirmiş plan
: Dönemi sona ermiş plan

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]