Proje Bilgileri

Bakanlığımızın ana faydalanıcı olarak yer aldığı ve merkezi kamu idarelerinin stratejik planlama süreçlerini daha etkin ve etkili hale getirmeyi amaçlayan Stratejik Yönetimde Kapasite Geliştirme Projesi 2013 yılı Ocak ayında başlamış olup altı aylık uzatmayla birlikte 2015 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Proje çerçevesinde Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu güncellenmiş ve idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak idare türüne özgü modeller içerecek şekilde üniversiteler ve belediyeler ile kamu iktisadi teşebbüslerine yönelik stratejik planlama rehberleri hazırlanmıştır. Ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunları gidermek için stratejik planlamada kullanılacak analiz ve yöntemlere ilişkin bir rehber de hazırlanmıştır.

Bunlarla birlikte seminer ve çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve kamu idarelerine yönelik 1300 adam/gün eğitim verilmiştir. 8 adet ülke raporu hazırlanmıştır. Ayrıca, stratejik planlama sürecinde en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri olan izleme ve değerlendirme sistematiğinin geliştirilmesi amacıyla yazılım geliştirme çalışmaları sürdürülmüştür. Projenin pilot idarelere destek verme bileşeni kapsamında; 10 idare ile birlikte çalışılmış; stratejik planlama süreçlerine yönelik destek ve rehberlik faaliyetleri yürütülmüştür.

Raporlar

Gap Assessment Report

Inception Report

SMC Final Report

Ülke Raporları

UK Country Report

The Netherlands Country Report

Spain Country Report

Italy Country Report

Greece Country Report

Germany Country Report

France Country Report

Australia Country Report

Güncel Haber & Duyuru