Proje Bilgileri

    Bakanlığımızın ana faydalanıcı olarak yer aldığı, "Stratejik  Planlama ve Politika Geliştirmede Katılım" adlı teknik işbirliği projesi, Birleşik Krallık Stratejik Program Fonu kapsamında  Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı yürütücülüğünde ve katılımcılık  konusunda İngiltere'de uzman bir sivil toplum kuruluşu olan INVOLVE'un işbirliği  ile gerçekleştirilmektedir. Proje ile kamu idarelerince yürütülen stratejik plan  çalışmalarının katılımcılık boyutuna ilişkin bir değerlendirme çerçevesi  oluşturulması, katılımcılığın ve kalitesinin artırılmasına yönelik kapasite geliştirmesi  amaçlanmıştır.Proje çekirdek ekibinde Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Milli  Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,  Hazine  Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve KOSGEB yer almaktadır.

1. Mevcut Durum Analizi

İngiltere Çalışma Ziyareti Sunumlar ve Diğer Belgeler(6-10 Aralık 2010)

Sciencewise ERC Presentation

Presentation National School of Government - Sean Lusk

Presentation British Council - Sue Wallace

Flipchart Notes Involve Workshops - 6 and 10 Dec. 2010

Anket Formu

Mevcut Durum Raporu ve Yönetici Özeti

Presentation British Council - David Knox

Presentation Involve Friday

Presentation Involve Monday

2. Eğitmen Eğitimi(16-17 Şubat 2011)

Sunum TR-TEPAV

Training - Eng

Egitim Kit - TR

Egitim Kit - ENG

3. Stratejik Planlama ve Katılımcılık Atölye Çalışması

Atölye Çalışması Süreci

Grup Formatı

Katılımcı Listesi

Katılımcılık - Anıl YILMAZ Sunum_31/03/2011

Örnek Bir Katılımcılık Uygulaması

SP ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Projesi Mevcut Durum Çalışması ve Proje Gelişmeleri

4. Proje Kapsamında Tercüme Edilen Dökümanlar

İnsanlar ve Katılım - People and Participation

Fark Yaratmak - Making a Difference: A guide to evaluating public participation in central government

Katılımı Anlamak - Pathways literature review

Güncel Haber & Duyuru