Kamu Kesiminde Stratejik Yönetimin Gerektirdiği Yönetsel Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite Geliştirme Programlarının Oluşturulması Projesi

Proje Bilgileri

    Bakanlığımızca, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Merkezi ile birlikte Sosyal ve İktisadi Araştırma Projeleri Programı kapsamında yürütülen “Kamu Kesiminde Stratejik Yönetimin Gerektirdiği Yönetsel Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite Gelişim Programlarının Oluşturulması Projesi”, proje sözleşmesinde belirtilen raporlar 2011 Ocak ayında Müsteşarlığımıza teslim edilerek nihai aşamaya gelmiştir.  

   Proje ekibinde Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı ve TODAİE yer almıştır.

   Projenin sonuçlarından tüm kamu kuruluşlarında farklı düzeylerde görev yapan yöneticilerin yönetsel kapasitelerinin geliştirilmesi yönünde fayda beklenmektedir.

1- PROJE RAPORLARI

Durum Tespiti ve İhtiyaç Analizi Raporu

Pilot Uygulama Raporu

Stratejist Kapasite Gelişim Programları

Stratejist Modeli Stratejisi ve İşletim Sistemleri

Proje Sonuç Raporu

2- STRATEJİST FINAL SUNUMU

3- KATOLOG

4- 2009 ANKET SONUÇLARI

5-PİLOT UYGULAMA

Makro Ekonomik Analiz

İnovasyon Sunumu

Strategy Making Strategic Thinking Egitim Degerlendirme

Fisheries 2027 Vision


{filwebObject}

Güncel Haber & Duyuru