Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonrası Stratejik Planların Hazırlanması 12/03/2019
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 inci maddesine göre nüfusu 50.000 ve üzeri belediyelerde, belediye başkanının, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içerisinde stratejik plan ile ilgili olduğu yıl başından önce ise yıllık performans programını hazırlayarak onay için belediye meclisine sunması; 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31 inci maddesine göre de val [Devamı]
Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi Yayımlandı. 02/09/2018
Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi yayımlanmıştır. İlgili Rehber için tıklayınız. [Devamı]
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ Yayımlandı 02/05/2018
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara İlişkin Tebliğ Resmi Gazatede yayımlanmıştır. İlgili tebliğ için tıklayınız. [Devamı]
Yeni Kılavuz ve rehberler yayımlandı 26/02/2018
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (üçüncü sürüm) ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi ve Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Stratejik Planlama Rehberi yayımlanmıştır. İlgili dökümanlara ulaşmak için tıklayınız. [Devamı]
Yeni Stratejik Planlama Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 25/02/2018
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yeni Yönetmelikle 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış; özellikle stratejik planların uygulanması, g [Devamı]
Onuncu Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluklar Tablosu Yayımlandı 10/01/2016
Onuncu Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programlarında yer alan politika ve eylemlerden sorumlu olan idareleri içeren tablo için tıklayınız [Devamı]
"Stratejik Planlama: Merkezi Kamu İdarelerinde Stratejik Planların Uygulama Etkinliğinin Artırılması" başlıklı tez çalışması yayımlanmıştır. 09/09/2014
"Stratejik Planlama: Merkezi Kamu İdarelerinde Stratejik Planların Uygulama Etkinliğinin Artırılması" başlıklı tez çalışmasına erişmek için tıklayınız. [Devamı]
Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 07/11/2012
10. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu ilk toplantısı 7 Kasım 2012 tarihinde  Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilmiştir. Başbakanlıktan, başta Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları olmak üzere çeşitli bakanlıklar ile Sayıştay Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, mahalli idareler ve çeşitli üniversitelerden temsilcilerden oluşan Çalışma Grubunun amacı 10. Kal [Devamı]

Güncel Haber & Duyuru