Kılavuz ve Rehberin Yeni Sürümü Yayımlandı 02/11/2021
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Sürüm 3.1 ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi Sürüm 1.1 yayımlanmıştır. Söz konusu Kılavuz ve Rehber'e ulaşmak için ilgi [Devamı]
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25/04/2021
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 22/04/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle daha önce farklı idarelerce çıkarılmış olan Yönetmeliklerle düzenlenen stratejik planlama, performans programları ve faaliyet raporlarına ilişkin hususlar, program bütçe süre [Devamı]
Uzaktan Eğitim 25/03/2021
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ile Rehberler çerçevesinde Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan uzaktan eğitim içeriklerimize YouTube kanalımızdaki oynatma listesinden erişebilirsiniz. Ayrıca çeşitli projeler kapsamındaki videolarımıza YouTube kanalımızd [Devamı]
Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonrası Stratejik Planların Hazırlanması 13/03/2019
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 inci maddesine göre nüfusu 50.000 ve üzeri belediyelerde, belediye başkanının, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içerisinde stratejik plan ile ilgili olduğu yıl başından önce ise yıllık performans programını hazırlayarak onay için belediye meclisine sunması; 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31 inci maddesine göre de val [Devamı]
Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi Yayımlandı. 03/09/2018
Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi yayımlanmıştır. İlgili Rehber için tıklayınız. [Devamı]
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ Yayımlandı 03/05/2018
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara İlişkin Tebliğ Resmi Gazatede yayımlanmıştır. İlgili tebliğ için tıklayınız. [Devamı]
Yeni Kılavuz ve rehberler yayımlandı 27/02/2018
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (üçüncü sürüm) ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi ve Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Stratejik Planlama Rehberi yayımlanmıştır. İlgili dökümanlara ulaşmak için tıklayınız. [Devamı]
Yeni Stratejik Planlama Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26/02/2018
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yeni Yönetmelikle 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış; özellikle stratejik planların uygulanması, g [Devamı]
Onuncu Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluklar Tablosu Yayımlandı 11/01/2016
Onuncu Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programlarında yer alan politika ve eylemlerden sorumlu olan idareleri içeren tablo için tıklayınız [Devamı]

1 2

Güncel Haber & Duyuru