Onuncu Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluklar Tablosu Yayımlandı 11/01/2016
Onuncu Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programlarında yer alan politika ve eylemlerden sorumlu olan idareleri içeren tablo için tıklayınız [Devamı]
"Stratejik Planlama: Merkezi Kamu İdarelerinde Stratejik Planların Uygulama Etkinliğinin Artırılması" başlıklı tez çalışması yayımlanmıştır. 10/09/2014
"Stratejik Planlama: Merkezi Kamu İdarelerinde Stratejik Planların Uygulama Etkinliğinin Artırılması" başlıklı tez çalışmasına erişmek için tıklayınız. [Devamı]
Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 08/11/2012
10. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu ilk toplantısı 7 Kasım 2012 tarihinde  Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilmiştir. Başbakanlıktan, başta Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları olmak üzere çeşitli bakanlıklar ile Sayıştay Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, mahalli idareler ve çeşitli üniversitelerden temsilcilerden oluşan Çalışma Grubunun amacı 10. Kal [Devamı]
"Mahalli İdarelerde Yönetişim ve Belediye Stratejik Planlarının İyi Yönetişim İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi" başlıklı tez çalışması yayımlanmıştır. 14/07/2011
"Mahalli İdarelerde Yönetişim ve Belediye Stratejik Planlarının İyi Yönetişim İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi" başlıklı tez çalışmasına erişmek için tıklayınız. [Devamı]
“Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” yayımlandı. 08/06/2011
8 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 3  Haziran 2011 tarih ve KHK/641 sayılı “Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve  Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin Görevler başlıklı 2/d maddesi  ile “Kalkınma Planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi  için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve  işleyişlerinin iyileştirilm [Devamı]
“Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Projesi”nde kamu kurumlarına yönelik eğitmen eğitimi düzenlendi. 23/02/2011
Müsteşarlığımızın ana faydalanıcısı olduğu ve Birleşik Krallık Stratejik Program  Fonu hibesiyle Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesince sürdürülmekte olan “Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Projesi” kapsamında,  Müsteşarlığımız çalışanları ve 15 kamu kuruluşundan stratejik planlama birimi  temsilcilerine katılımcılığın nasıl sağlanacağı konusunda eğitim düzenlendi. “ [Devamı]
"Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Türkiye Uygulaması" konulu tez çalışması yayımlanmıştır. 14/01/2011
"Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Türkiye Uygulaması" konulu [Devamı]

Güncel Haber & Duyuru